- zmluvy 2018

ROK 2018
 

Interné

číslo zmluvy

Dodávateľ/ Obderateľ

Obnos

dokladu

v €

s DPH

Dátum

podpisu

zmluvy

Popis

zmluvného

plnenia

Dátum

zverejnenia

Dokumenty

1/2018

KOOPERATIVA 

poisťovňa a. s. 

Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

64,83

31.01.2018

Poistná zmluva

05.02.2018

Kooperativa - poistná zmluva AČ

 

- zmluvy 2017

 
ROK 2017
 

Interné

číslo zmluvy

Dodávateľ/ Obderateľ

Obnos

dokladu

v €

s DPH

Dátum

podpisu

zmluvy

Popis

zmluvného

plnenia

Dátum

zverejnenia

Dokumenty

1/2017

KOOPERATIVA 

poisťovňa a. s. 

Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

20,76

31.12.2016

Poistná zmluva

12.01.2017

Poistná zmluva Kooperativa.

2/2017 Kvetoslava Denešová
Honce 86
049 32 Štítnik
483,12 18.01.2017 Kúpno predajná zmluva 19.01.2017 Kúpno predajná zmluva
3/2017 Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
0,04 27.02.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet 27.02.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet - Slovak Telekom, a. s.
4/2017 TOPSET Solutions s. r. o. 
Hollého 2366/25B
900 31 STUPAVA
346,06 15.05.2017 Zmluva o aktualizácii programov - WinCITY Cintorín 15.05.2017 Zmluva o aktualizácii programov
5/2017 TOPSET Solutions s. r. o. 
Hollého 2366/25B
900 31 STUPAVA
192,00 02.06.2017 Zmluva o aktualizácii programov - WinCITY Cintorín - editor mapy 02.06.2017 Zmluva o aktualizácii programov - editor mapy
6/2017 Komunálna poisťovňa, a. s. 
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
20,00 20.06.2017 Zmluva o spolupráci 23.03.2017 Zmluva o spolupráci
7/2017 Brantner Gemer s. r. o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
100,00 23.06.2017 Zmluva o nájme plochy na reklamné účely 23.06.2017 Zmluva o nájme plochy na reklamné účely
8/2017 EURO-AGROTEAM Rožňava s. r. o. 10 506,00 14.08.2017 Zmluva č. 1/2017 - Rekonštrukcia kancelárií OcÚ 14.08.2017 Zmluva č. 12017
9/2017 Slovak Telekom,
a. s.
 
0,00 07.11.2017 Dohoda o výmene SIM  08.11.2017 Dohoda o výmene SIM karty
10/2017 Brantner Gemer
s. r. o.
41,90 20.11.2017 Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 051003  11.12.2017 Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 051003
11/2017 Brantner Gemer
s. r. o.
v zmluve 01.12.2017 Zmluva o poskytnutí služby č. 111703 11.12.2017 Zmluva o poskytnutí služby č. 111703
12/2017 innogy Slovensko, s. r. o.  28,00 29.11.2017 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 11.12.2017 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

 

- zmluvy 2016

ROK 2016
 

Interné

číslo zmluvy

Dodávateľ

Obnos

dokladu

v €

s DPH

Dátum

podpisu

zmluvy

Popis

zmluvného

plnenia

Dátum

zverejnenia

Dokumenty

1/2016

KOOPERATIVA 

poisťovňa a. s. Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

24,42

31.12.2015

Poistná zmluva

14.01.2016

Poistná zmluva Kooperativa

2/2016 NATUR-PACK, a. s. 
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
--- 08.02.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 14.03.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
3/2016 SLOVGRAM
Jakubovo námestie 14
813 48 Bratislava
--- 24.03.2016 Zmluva č. 1610579 24.03.2016 Zmluva SLOVGRAM
4/2016 FinalStav s. r. o.
Šafárikova 91
048 01 Rožňava
146 481,28 05.04.2016 Zmluva o dielo 08.04.2016 Zmluva o dielo FinalStav s. r. o.
5/2016 NATUR-PACK,     a. s. 
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
--- 16.06.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 16.06.2016 Zmluva o zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
6/2016

KOOPERATIVA 

poisťovňa a. s. Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

41,50 30.06.2016 Poistná zmluva 13.07.2016 Poistná zmluva
7/2016 Dušan Forgáč
Honce 75
049 32 Štítnik
10,00 14.07.2016 Dodatok č. 2 nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov 14.07.2016 Dodatok č. 2 nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov
8/2016 TOPSET Solutions s. r. o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
79,20 09.09.2016 Zmluva o aktualizácii programov 09.09.2016 Zmluva o aktualizácii programov - TOPSET Solutions s. r. o.
 
 

- zmluvy 2015

ROK 2015

Interné

číslo zmluvy

Dodávateľ

Obnos

dokladu

v €

s DPH

Dátum

podpisu

zmluvy

Popis

zmluvného

plnenia

Dátum

zverejnenia

Dokumenty

1/2015

Premier Consulting,
spol. s. r. o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno

996,00

09.04.2015

Zmluva o dielo č. 090415-MST-1

13.04.2015

  Zmluva o dielo

č.090415-MST-1

2/2015

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

28,49

31.05.2015

Poistná zmluva

04.06.2015

Poistná zmluva Kooperativa

3/2015

Dušan Forgáč
Honce 75
049 32 Štítnik

10,00

30.06.2015

Dodatok č. 1 nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov

03.07.2015

Dodatok č. 1 nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov

4/2015

Helena Gyureková
Jovická 2
048 01 Rožňava

6450,00

01.07.2015

Zmluva o dielo

03.07.2015

 Zmluva o dielo

5/2015

INSA, s. r. o.
Ul. Niklová
926 01 Sereď

0,00

13.10.2015

Dodatok č. 1/2015 k Zmluve č. 120530/0133 zo dňa 30.05.2012

19.10.2015

Dodatok č. 12015 k zmluve č. 1205300133 zo dna 30.05.2012

6/2015

Evanjelický farský úrad

195,00

31.08.2015

Kúpno predajná zmluva

14.10.2015

Kúpno predajná zmluva

7/2015 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovenku v Štítniku --- --- Dodatok kúpno predajnej zmluvy 11.11.2015 Dodatok kúpno predajnej zmluvy
8/2015 Premier Consulting,
spol. s. r. o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
896,00 03.12.2015 Zmluva o dielo č. 031215-MST-4-1 03.12.2015 Zmluva o dielo č. 031215-MST-4-1
9/2015 Premier Consulting,
spol. s. r. o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
100,00 03.12.2015 Zmluva o dielo č. 031215-MST-4-2 03.12.2015 Zmluva o dielo č. 031215-MST-4-2

 

- zmluvy 2014

ROK 2014

Interné

číslo zmluvy

Dodávateľ

Obnos

dokladu

v €

s DPH

Dátum

podpisu

zmluvy

Popis

zmluvného

plnenia

Dátum

zverejnenia

Dokumenty
1/2014

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

16,28 31.1.2014 Poistná zmluva - aktivační pracovníci 31.1.2014

Poistná zmluva

 

2/2014 Topset Solutions s.r.o, Hollého č. 2366/25B, 900 31 Stupava 216,00 27.03.2014 Dodatok č. 3 k zmluve o aktualizácii programov 04.04.2014 Topset
3/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
18,00 07.5.2014 Zmluva č. 755-11-3619/2014
o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
31.5.2014 zmluva kataster
4/2014

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

8,14 16.5.2014 Poistná zmluva - aktivační pracovníci 31.5.2014 poistka aktivační
5/2014

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

15,54 30.5.2014 Poistná zmluva - aktivační pracovníci 30.6.2014 Poistna_zmluva
6/2014

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

12,95 30.6.2014 Poistná zmluva - aktivační pracovníci 31.7.2014 Poistna_zmluva
7/2014 Dušan Forgáč
Honce 75
10.00 25.6.2014 Nájomná zmluva- garáž 10.7.2014 Najomna_zmluva
8/2014

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

26,64 28.11.2014 Poistná zmluva - aktivační pracovníci 18.12.2014 Kooperativa_PZ
 

 

- zmluvy 2013

ROK 2013

Interné

číslo zmluvy

Dodávateľ

Obnos

dokladu

v €

s DPH

Dátum

podpisu

zmluvy

Popis

zmluvného

plnenia

Dátum

zverejnenia

Dokumenty
1/2013

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

 

13,32 11.1.2013 Poistná zmluva - aktivační pracovníci 30.1.2013 Kooperativa zmluva
2/2013

Topset

Solutions

s.r.o, Stupava

0,00 21.1.2013

 Dodatok k zmluve

o aktualizácii

programov 

30.01.2013 dodatok k zmluve
3/2013

Mariana Vilímová

Honce č. 63

41,00 02.01.2013 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov 30.01.2013 Dodatok k zmluve o nájme
4/2013 FK Honce

17,00

14.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 18.02.2013 Zmluva 01 2013
5/2013

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

8,64 7.3.2013 Poistná zmluva-dobrovoľná činnosť 08.03.2013 Kooperativa poistka
6/2013

Mariana Vilímová

Honce č. 63

0,00 28.2.2013

Výpoveď  zmluvy o nájme nebytových priestorov

08.03.2013

Výpoveď zmluvy o nájme

7/2013 Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 496,00 30.4.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času 15.05.2013

 

Zmluva_CVČ

8/2013

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

13,32 31.5.2013 Poistná zmluva-UPSVaR 10.6.2013 Kooperativa UPSVaR
9/2013

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

13,32 31.5.2013 Poistná zmluva - aktivační pracovníci 10.6.2013 Kooperativa obec AP
10/2013 Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 186,00 31.12.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času 24.01.2014 Zmluva_CVČ

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- zmluvy 2012

ROK 2012

Interné číslo zmluvy Dodávateľ Obnos dokladu v € s DPH Dátum podpisu zmluvy Popis zmluvného plnenia Dátum zverejnenia Dokumenty
1/2012 Kooperativa a.s. Bratislava          24,42 13.1.2012 Úrazové poistenie aktivační           pracovníci 13.1.2012 Poistná zmluva
2/2012 Centrálny obstarávateľ  Turček
 
96,00 24.2.2012 Faktúra centrálne verejné obstarávanie 24.2.2012 Zmluva o spolupráci
3/2012 INSA s.r.o Sereď 0,00   Zmluva o odbere odpadu prenosných bátérií   Zmluva o odbere odpadu prenosných batérií
4/2012 VSK Mineral s.r.o Košice 150,00 21.6.2012 Darovacia zmluva 29.6.2012  Darovacia zmluva VSK
5/2012 Kooperativa a.s. Bratislava 19,98 30.6.2012 Úrazové poistenie aktivační           pracovníci 11.7.2012 Poistná zmluva
6/2012 Kooperativa a.s. Bratislava 7,56 30.6.2012

Individuálne úrazové poistenie

aktivační pracovníci

3.8.2012 Poistka_JH
7/2012 Kooperativa a.s. Bratislava 7,56 30.6.2012

Individuálne úrazové poistenie

aktivační pracovníci

14.8.2012 Poistka_FK

8/2012

 

 

 

Kooperativa a.s. Bratislava 3,24 30.6.2012

Individuálne úrazové poistenie

aktivační pracovníci

27.7.2012 Poistka kooperativa
9/2012 Kométa,Školská 22 Tornaľa 20,00 05.09.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 12.09.2012 Zmluva o nájme nebyt.priestorov
10/2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava 0,00 26.9.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 11.10.2012 T-com dodatok zmluva pevná linka
11/2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava 0,00 01.10.2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11.10.2012 T-com zmluva tlačiareň
12/2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava 0,00 01.10.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  - špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia 11.10.2012 T-com - dodatok zmluva-tlaciareň
13/2012

Emil Vápeník Honce 129

04932 Štítnik

3,32 05.12.2012 Nájomná zmluva č. 1/2012 o prenájme hrobového miesta 14.12.2012 Hroby - nájomná zmluva
14/2012 Orange Slovensko a.s.Metodova 8,82108 Bratislava 0,00 12.12.2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 14.12.2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
15/2012 Brantner Gemer s.r.o, Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 0.00 21.11.2012 Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo č. 051003 15.12.2012 Zmluva o dielo
16/2012 FK Honce 17,00 31.12.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 31.12.2012 Zmluva o prenájme nebytových priestorov

 

Fotogaléria: --- zmluvy

Táto fotogaléria je prázdna.