Vitajte na oficiálnych stránkach obce Honce

 

 

Úvodná stránka

.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..

 


 

Milí návštevníci webovej stránky obce Honce!

 

Dovoľte mi, aby som Vás privítal na internetovej stránke našej obce. Mnohí z Vás pracujú či študujú v zahraničí, a práve táto webová stránka by mala plniť úlohu „komunikátora“ medzi obcou a Vami.

 

Zároveň chceme touto internetovou stránkou uľahčiť orientáciu vo svete samosprávy všetkým občanom našej obce. Zaangažovať ich do pravidelnej aktualizácie, obohacovania webového portálu o nové netradičné námety či dynamické pohľady na život a udalosti v našej obci.

 

Samozrejme, že nechceme zabudnúť i na návštevníkov obce. Našim cieľom je zabezpečiť pre nich základné informácie o možnostiach o poskytovaných službách, verejných podujatiach či iné hľadané materiály.

 

Verím, že po prelistovaní týchto stránok si na nich každý nájde to, čo potrebuje. Tí, ktorí v Honciach nebývajú, snáď pekné spomienky na miesto, kam sa radi vracajú. Súčasní obyvatelia čerstvé informácie súvisiace so spravovaním našej obce. No a tí, ktorí chcú Honce v budúcnosti navštíviť, informácie, ktoré im uľahčia či spestria samotný pobyt. Každý z Vás je u nás srdečne vítaný.

 

Teším sa na Vaše pripomienky,  nápady a hlavne Vašu pomoc, ktoré nám pomôžu pri lepšej komunikácii s občanmi zlepšiť nielen kvalitu týchto stránok, ale aj život v našej obci.

 

Mgr. Robert Hlaváč, starosta obce Honce


://www.webnode.sk