Obec Honce Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2020 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

Svoje životné jubileum v roku 2020 oslávia:

Rok 2018 50 rokov 60 rokov 70 rokov 80 rokov 90 rokov
Január                     
Február          
Marec Róbert Dragoň 

Ivona Džupinová
  Margita Kamenská    
Apríl     Ján Kartal   Margita Gallová Barnák
Máj         Mária Oláchová
Jún          
Júl Mgr. Anetta Gašparová   Ján Vester    
August   Mgr. Ján Hlaváč      
September Gabriela Miháliková     Zuzana Čapóová  
Október       Valéria Gallová  
November     Anna Gallová
(Honce 141)
   
December