Obec Honce Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2019 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

Svoje životné jubileum v roku 2019 oslávia:

Rok 2018 50 rokov 60 rokov 70 rokov 80 rokov 90 rokov
Január   Darina Ivaničová

Lýdia Spišáková
Rudolf Repiský               
Február          
Marec Marian Molnár Marian Hlivák     Zuzana Čapóová Ujházy
Apríl Dušan Gallo
(Honce 142)
Eduard Spišák     Andrej Nemčko
Máj Ingrid Deményová        
Jún          
Júl   Edita Čapová      
August          
September          
Október Monika Muránska   Helena Rusňáková    
November   Katarína Gallová Dušan Gallo
(Honce 32)

Margita Kartalová
   
December