Interná štatistika obyvateľstva obce Honce

- počet obyvateľov k 31.12.2019:

 

 

Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2019

350

Rozdelenie obyvateľov podľa vekových skupín:

 

- do 3 rokov

9

- od 3 do 6 rokov

3

- od 6 rokov do 15 rokov

23

- od 15 do 18 rokov

9

od 18 rokov do 60 rokov

224

- nad 60 rokov

82

 

V roku 2019 nastali nasledovné zmeny v pohybe obyvateľov:

zomrelí:    Etela Strelková, Andrej Nemčko, Mária Molnárová

prisťahovaní:  5 občania

odsťahovaní:  5 občania

narodení:  2 občania:   Adam Javor, Ivona Palenčárová

uzavreli manželstvo:  JUDr. Jana Gallová - Michele Ferrara

Počet občanov obce Honce dlhodobo vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie ku koncu mesiaca december 2019: 8

..................................................................................................................................................................................................................................

Interná štatistika obyvateľstva obce Honce

- počet obyvateľov k 31.12.2018:

 

 

Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2018

351

Rozdelenie obyvateľov podľa vekových skupín:

 

- do 3 rokov

9

- od 3 do 6 rokov

5

- od 6 rokov do 15 rokov

24

- od 15 do 18 rokov

14

od 18 rokov do 60 rokov

229

- nad 60 rokov

70

 

V roku 2018 nastali nasledovné zmeny v pohybe obyvateľov:

zomrelí:    Ján Gallo Kubo, Ondrej Gallo, Ondrej Gašpar, Ondrej Mogyoróši, Helena Glassová, Július Strelka, Štefan Demján     

prisťahovaní:  8 občania

odsťahovaní:  11 občania

narodení:  2 občania:   Richard Gallo

                                      Štefan Murza

..................................................................................................................................................................................................................................

Interná štatistika obyvateľstva obce Honce

- počet obyvateľov k 31.12.2017:

 

 

Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2017

360

Rozdelenie obyvateľov podľa vekových skupín:

 

- do 3 rokov

9

- od 3 do 6 rokov

7

- od 6 rokov do 15 rokov

23

- od 15 do 18 rokov

17

od 18 rokov do 60 rokov

231

- nad 60 rokov

73

 

V roku 2017 nastali nasledovné zmeny v pohybe obyvateľov:

zomrelí:     Jozef Fandák, Anežka Poradská        

prisťahovaní:  4 občania

odsťahovaní:  8 občania

narodení:  4 občania:   Teodor Migaľa

                                      Terézia Čapová

                                       Linda Haraximová

                                       Tomáš Čipka

uzavreli manželstvo:  Helena Haraximová a Karol Cibrín

                                    Bc. Monika Muránska a Tomáš Čipka

                                    Ing. Martina Baloghová a Mgr. Jaroslav Gallo

..................................................................................................................................................................................................................................

Interná štatistika obyvateľstva obce Honce

- počet obyvateľov k 31.12.2016:

 

 

Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2016

363

Rozdelenie obyvateľov podľa vekových skupín:

 

- do 3 rokov

8

- od 3 do 6 rokov

7

- od 6 rokov do 15 rokov

25

- od 15 do 18 rokov

22

od 18 rokov do 60 rokov

230

- nad 60 rokov

71

 

V roku 2016 nastali nasledovné zmeny v pohybe obyvateľov:

zomrelí:     Zuzana Gallová, Karel Škorvánek            

prisťahovaní:  7 občania

odsťahovaní:  8 občania

narodení:  3 občania: Sára Strelková

                                      Dávid Gallo

                                      Kristína Gallová

uzavreli manželstvo:  Katarína Kurčáková a Ján Pástor

..................................................................................................................................................................................................................................

 

Interná štatistika obyvateľstva obce Honce

- počet obyvateľov k 31.12.2015:

 

 

Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2015

362

Rozdelenie obyvateľov podľa vekových skupín:

 

- do 3 rokov

9

- od 3 do 6 rokov

4

- od 6 rokov do 15 rokov

 28

- od 15 do 18 rokov

 16

od 18 rokov do 60 rokov

226

- nad 60 rokov

 79

 

V roku 2015 nastali nasledovné zmeny v pohybe obyvateľov:

zomrelí:     Ing. Slavomír Čapó, Slavomír Gallo, Elena Gallová, Milan Molnár, Mária Beláková, Mária Gallová Dorčáková                   

prisťahovaní:     4 občania

odsťahovaní:  16 občanov

narodení:       3 občania: Juraj Siman

                                         Erika Skurková

                                         Adam Olschléger

uzavreli manželstvo:   Oľga Fandáková a Attila Ragyina

                                     Martin Muránsky a Gabriela Mražíková

                                     Gabriela Sabóová a Martin Belko

                                     MUDr. Monika Paličková a Mgr. Attila Ulman

 

Počet občanov obce Honce dlhodobo vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie ku koncu mesiaca december 2015: 22

..................................................................................................................................................................................................................................

Interná štatistika obyvateľstva obce Honce

- počet obyvateľov k 31.12.2014:

 

 

Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2014

376

Rozdelenie obyvateľov podľa vekových skupín:

 

- do 3 rokov

7

- od 3 do 6 rokov

5

- od 6 rokov do 15 rokov

 31

- od 15 do 18 rokov

 17

- od 18 rokov do 60 rokov

245

- nad 60 rokov

71

 

V roku 2014 nastali nasledovné zmeny v pohybe obyvateľov:

zomrelí:      Ondrej Gallo                   

prisťahovaní:    7 občania

odsťahovaní:  11 občania

narodení:        1 občan : Šimon Gallo

uzavreli manželstvo:   Jarmila Korfantová a Milan Gallo

                                       Nika Timárová a Ladislav Mihálik

                                

Počet občanov obce Honce dlhodobo vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie ku koncu mesiaca december 2014: 23

..................................................................................................................................................................................................................................

Interná štatistika obyvateľstva obce Honce

- počet obyvateľov k 31.12.2013:

 

 

Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2013

379

Rozdelenie obyvateľov podľa vekových skupín:

 

- do 3 rokov

 13

- od 3 do 6 rokov

5

- od 6 rokov do 15 rokov

 30

- od 15 do 18 rokov

          17

- od 18 rokov do 60 rokov

237

- nad 60 rokov

 77

 

V roku 2013 nastali nasledovné zmeny v pohybe obyvateľov:

zomrelí:       žiadne úmrtie                        

prisťahovaní:   9 občania

odsťahovaní:   7 občania

narodení:         4 občania: Zuzana Kováčová, Matias Halaj, David Vápeník, Jaroslav Strelka

uzavreli manželstvo:    Jaromíra Lenhartová a Marek Vranec

                                        Mgr. Monika Harmanová a Peter Tomčo

                                        Daša Gallová a Mário Debnár

                                

Počet občanov obce Honce dlhodobo vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie ku koncu mesiaca december 2013:   30

..................................................................................................................................................................................................................................

 

Interná štatistika obyvateľstva obce Honce

- počet obyvateľov k 31.12.2012:

 

 

Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2012

375

Rozdelenie obyvateľov podľa vekových skupín:

 

- do 3 rokov

 11

- od 3 do 6 rokov

10

- od 6 rokov do 15 rokov

 33

- od 15 do 18 rokov

          13

- od 18 rokov do 60 rokov

244

- nad 60 rokov

 64

 

V roku 2012 nastali nasledovné zmeny v pohybe obyvateľov:

zomrelí: 3 občania: Zuzana Gallová  nar. 1926 - zomrela 02.04.2012

                                  Čapó Ondrej       nar. 1951 - zomrel 13.04.2012

                                  Emil Vápeník       nar. 1974 - zomrel 30.06.2012

                                

prisťahovaní:   5 občania

odsťahovaní:   10 občania

narodení:         4 občania: Samuel Gallo, Oliver Kiss, Matej Mogyoróši, Eliška Bohuslava Soldánová

uzavreli manželstvo:  žiadne manželstvo nebolo v roku 2012 uzavreté

                                

Počet občanov obce Honce dlhodobo vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie ku koncu mesiaca december 2012:   32

..................................................................................................................................................................................................................................

Interná štatistika obyvateľstva obce Honce

- počet obyvateľov k 31.12.2011:

 

 

Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2011

379

Rozdelenie obyvateľov podľa vekových skupín:

 

- do 3 rokov

 7

- od 3 do 6 rokov

12

- od 6 rokov do 15 rokov

 33

- od 15 do 18 rokov

         14

- od 18 rokov do 60 rokov

255

- nad 60 rokov

 58

 

V roku 2011 nastali nasledovné zmeny v pohybe obyvateľov:

zomrelí: 4 občania: Helena Gločeková  nar. 1920 - zomrela 08.04.2011

                                  Ondrej Gallo Kubo  nar. 1930 - zomrel 28.04.2011

                                  Ondrej Vápeník       nar. 1923 - zomrel 25.08.2011

                                  Vladimír Bartók      nar. 1963 - zomrel 21.11.2011                   

prisťahovaní: 4 občania

odsťahovaní:   3 občania

narodení:         4 občania: Terézia Vápeníková, Marek Vranec, Patrik Podolinský, Maxim Halaj

uzavreli manželstvo:    Ing. Lenka Čapová a Ján Halaj

                                        Jaroslav Strelka a Mgr. Miroslava Bernáthová

  

Počet občanov obce Honce dlhodobo vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie ku koncu mesiaca december 2011: 36

.................................................................................................................................................................................................

Interná štatistika obyvateľstva obce Honce

- počet obyvateľov k 31.12.2010:

 

 

Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2010

378

Rozdelenie obyvateľov podľa vekových skupín:

 

- do 3 rokov

 5

- od 3 do 6 rokov

10

- od 6 rokov do 15 rokov

 39

- od 15 do 18 rokov

         16

- od 18 rokov do 60 rokov

247

- nad 60 rokov

 61

 

V roku 2010 nastali nasledovné zmeny v pohybe obyvateľov:

zomrelí: 8 občanov: Ondrej Čapó            nar. 1933 - zomrel 05.02.2010

                                  Ján Kučera              nar. 1935 - zomrel 21.03.2010

                                  Milan Gallo             nar. 1964 - zomrel 28.06.2010

                                  Vladimír Čapó        nar. 1944 - zomrel 07.11.2010

                                  Mária Gallová         nar. 1938 - zomrela 15.11.2010

                                  Zuzana Popálená    nar. 1920 - zomrela 17.11.2010

                                  Ondrej Gibas          nar. 1922 - zomrel 27.11.2010

                                  Žofia Vesterová       nar. 1924 - zomrela 15.12.2010

prisťahovaní: 11 občanov

odsťahovaní:   7 občanov

narodení:         1 občan: Sofia Kopková

uzavreli manželstvo:    Ján Gallo a Lucia Čapóová

                                        Slavomír Gallo a Ing. Lenka Uhrinová

  

Počet občanov obce Honce dlhodobo vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie ku koncu mesiaca december 2010: 29