Novoročný stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový klub Honce usporiadal dňa 03.01.2015 Novoročný stolnotenisový turnaj
jednotlivcov, ktorý sa odohral v Kultúrnom dome v Honciach. Turnaja sa zúčastnilo 16 hráčov,
okrem domácich aj hráči z Čiernej Lehoty, Rakovnice, Rožňavského Bystrého a Henckoviec. Hráči
boli rozlosovaní do štyroch skupín, v ktorých boli nasadení najvyššie umiestnení hráči z rebríčka
V. ligy Gemer. Najlepší dvaja hráči z každej skupiny postúpili do vyraďovacích bojov (tzv. pavúka
„A“), z ktorého vzišli neskorší medailisti. Aby si hráči, ktorí skončili v skupinách na 3. a 4. mieste
ešte viac zašportovali, bol vytvorený tzv. pavúk „B“. Turnaj mal celkove dobrú športovú úroveň
a niektoré zápasy boli ukážkou umenia pri ovládaní bielej loptičky, čo prítomní často odmenili
potleskom.
Konečné umiestnenie:
l. miesto: Ambrus Ferenc z STK Honce
2. miesto: Džubák Ján z STK Honce
3. miesto: Murza Štefan z ŠK Henckovce
Najlepších hráčov usporiadatelia odmenili diplomami a vecnými odmenami.
Vedenie STK Honce ďakuje hráčom za dobré športové výkony, ktoré tiež určite pomôžu
k propagácii tohto krásneho športu najmä medzi mládežou nášho regiónu.

Rudolf Repiský
predseda STK Honce

FOTOGALÉRIA

   .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

 

Stolnotenisový turnaj 2014

O POHAR STAROSTKY OBCE HONCE

 -  f o t o g a l é r i a 

 

.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,

Výbor klubu:

Predseda: Rudolf Repiský

Podpredseda: Ing. Rudolf Repiský PhD.

Technický vedúci mužstiev: Ľubomír Gallo

Predseda Revíznej komisie: Ján Kartal

     Stolnotenisový klub Honce vznikol dňa 12. 08. 2008. Je dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe a v iných obdobných činnostiach a aktivitách. Jeho poslaním je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. 

    Individuálne členstvo v STK je dobrovoľné. O prijatí rozhoduje výbor stolnotenisového klubu na základe písomnej prihlášky, prijatie potvrdzuje členská schôdza.
    Finančné nároky, ktoré boli kladené na činnosť športového klubu, boli dôvodom na oficiálnu registráciu športového klubu. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení 12. augusta 2008 bol schválený vznik športového klubu, ktorý má oficiálny názov: „Stolnotenisový klub“. Takto je zaregistrovaný aj na MV SR. Klub má svoje stanovy, členskú základňu a riadi ho výbor STK.

    Nakoľko hráčska základňa bola v tomto období dosť široká, boli založené od novej sezóny 2010 – 2011 dve družstvá, ktoré hrajú okresné majstrovstvo pod názvom V. ligu Gemer Muži. 

 Hráči stolnotenisového klubu v „A“ mužstve:

Rudolf Repiský, Ing. Rudolf Repiský PhD., RNDr. Ján Džubák, Viliam Gallo ml., Ľubomír Gallo, Štefan Németh

 

Hráči stolnotenisového klubu v „B“ mužstve:

Jaroslav Strelka, Miroslav Spišák, Viliam Gallo, Milan Kamenský, Ján Kartal

 

O histórii stolného tenisu v Honciach čítajte tu