Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, čiže pre voľby starostu obce a pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Honciach, ktoré sa konali 10.11.2018 pre volebné odobie 2018 - 2022

 

Z celkového počtu 308 voličov sa volieb zúčastnilo 249 voličov, čiže 80,84 %.

Počet platných hlasovacích lístkov na starostu bolo 248.

Počet platných hlasovacích lístkov na poslancov bolo 246.

 

Kandidáti na starostu:

Meno a priezvisko Počet hlasov
Kvetoslava Denešová 49
Viliam Gallo 23
Mgr. Robert Hlaváč 176

V komunálnych voľbách bol zvolený starosta obce Mgr. Robert Hlaváč.

 

Kandidáti na poslancov:

Mano a priezvisko Počet hlasov
Ing. Iveta Hliváková 194
Bc. Jana Hricová 176
Bc. Vladimír Tokoly 141
Gabriela Gallová 134
Mgr. Anetta Gašparová 111

 

Náhradníci sú:

Mano a priezvisko Počet hlasov
Ľuboš Čapó 94
Milan Gallo 94
Erika Šergejová 66
Michal Migaľa 56

 

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 v obci Honce

Počet voličov v obci: 318

Počet zúčastnených voličov: 233

Učasť voličov: 73,27 %

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce Honce podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Monika Paličková, 50 r., starostka obce, nezávislý kandidát - 187 hlasov

2. Marta Vranecová, 52 r., opatrovateľka, SMER-sociálna demokracia - 42 hlasov

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Honciach

1. Tatiana Bartóková, Mgr., 49 r., učiteľka, nezávislý kandidát - 141 hlasov

2. Alena Gallová, Mgr., 50 r., finančný účtovník, nezávislý kandidát - 133 hlasov

3. Kvetoslava Denešová, 40 r., súkromná podnikateľka, nezávislý kandidát - 125 hlasov

4. Róbert Hlaváč, 47 r., výpravca, nezávislý kandidát - 112 hlasov

5. Erika Šergejová, 48 r., nezamestnaná, nezávislý kandidát - 94 hlasov

   

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

 

1. Ján Pástor, 31 r., montážnik, SMER-sociálna demokracia - 84 hlasov

2. Gabriela Gallová, 38 r., učiteľka MŠ, SMER-sociálna demokracia - 83 hlasov

3. Andrea Čapóová, 39 r., krajčírka, SMER-sociálna demokracia - 49 hlasov

4. Michal Migaľa, 30 r., živnostník, nezávislý kandidát - 47 hlasov

5. Jaroslav Strelka, 51 r., živnostník, SMER-sociálna demokracia - 45 hlasov

6. Jaroslav Strelka, 28 r., štátny zamestnanec, SMER-sociálna demokracia - 32 hlasov

 

...............................................................................................................................................................................................................................

OFICIÁLNE VÝSLEDKY VOLIEB STAROSTU OBCE HONCE ROK 2011

  

Oznámenie výsledkov volieb starostu obce Honce

 

Dátum konania: 12.03.2011

Počet voličov v obci: 307

Počet zúčastnených voličov: 259

Účasť voličov: 84,36 %

 

Počet platných hlasov pre voľby starostu obce: 259

z toho: 1. Monika Paličková: 141 hlasov

           2. Jaroslav Strelka: 118 hlasov

 

 Novozvolený starosta: Monika Paličková

 

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 27.11.2010 v obci Honce

  

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce Honce podľa poradia na hlasovacom lístku:

 

1. Ľubomír Gallo, 54 r., technik, Slovenská národná strana - 32 hlasov

2. Monika Paličková, 46 r., starostka obce, nezávislý kandidát - 104 hlasov

3. Jaroslav Strelka, 47 r., živnostník, SMER-sociálna demokracia - 104 hlasov

 

 Nakoľko bol rovný počet hlasov u dvoch kandidátov, starosta obce nebol zvolený a komunálne voľby sa budú opakovať.

  

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Honciach

 

1. Slavomír Čapo, Ing., 54 r., podnikateľ, nezávislý kandidát - 108 hlasov

2. Ján Šmelko, 66 r., učiteľ, Slovenská národná strana - 108 hlasov

3. Tatiana Bartóková, Mgr., 45 r., učiteľka, nezávislý kandidát - 102 hlasov

4. Kvetoslava Denešová, 36 r., živnostník, SMER-sociálna demokracia - 79 hlasov

5. Róbert Hlaváč, 44 r., výpravca, SMER-sociálna demokracia - 79 hlasov

   

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

 

1 Alena Gallová, 46 r., hospodár, Slovenská národná strana - 71 hlasov

2. Erika Šergejová, 44 r., nezamestnaná, nezávislý kandidát - 65 hlasov

3. Iveta Hliváková, Ing., 46 r., učiteľka, nezávislý kandidát - 62 hlasov

4. Eduard Spišák, 51 r., živnostník, SMER-sociálna demokracia - 59 hlasov

5. Ján Lukáč, 57 r., školník, Slovenská národná strana - 56 hlasov

6. Vladimír Čapó, 39 r., robotník, nezávislý kandidát - 50 hlasov

7. Ondrej Gallo, 56 r., vodič, SMER-sociálna demokracia - 49 hlasov

8. Milan Gallo, 51 r., výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát - 40 hlasov

9. Anna Gallová, 55 r., nezamestnaná, SMER-sociálna demokracia - 35 hlasov

10. Angelika Urbanová, 37 r., nezamestnaná, SDKÚ – DS - 25 hlasov