starosta obce

Monika Paličková, Honce č. 44

mobil: +421905 276 033

 

Zástupca starostu obce:

Mgr. Tatiana Bartóková, Honce č. 24

 

 

 

Vážení spoluobčania,

 

 

chcem sa touto cestou poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli voliť a dali hlas svojmu kandidátovi. V našej obci bola vysoká účasť  84,36 % oprávnených voličov,  čo svedčí o tom, že občania majú záujem o veci verejné a dianie v obci. Osobitne ďakujem všetkým, ktorí ma svojimi hlasmi podporili a prejavili mi dôveru opätovným zvolením za starostku obce. Verím, že v spolupráci s Vami, vážení občania, i s poslancami obecného zastupiteľstva, vyvinieme maximálne možné úsilie, aby sme posunuli život v našej obci dopredu v prospech nás všetkých, ktorí tu žijeme. Som presvedčená, že spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele a predsavzatia, aby sme sa všetci v našej obci cítili spokojne a príjemne. Ešte raz Vám úprimne ďakujem za vaše hlasy a moju podporu.

 

Monika Paličková, starostka obce

 

Skrátený úväzok starostu obce 

Obecné zastupiteľstvo v Honciach, na svojom zasadnutí zo dňa 14.06.2011, na návrh starostky obce, uznesením č. 29/2011, určilo s účinnosťou od 01.07.2011 výkon funkcie starostu obce - pracovný úväzok na 0,9 (90%), t.j. 7,2 hodín denne. Dôvodom, pre zníženie úväzku starostu zo 100% na 90% je ušetriť finančné prostriedky v rozpočte obce.