OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO za obdobie 2014-2018

 

Poslanci :

Mgr. Tatiana Bartóková, Honce č. 24

Mgr. Alena Gallová, Honce č. 98

Kvetoslava Denešová, Honce č. 86

Róbert Hlaváč, Honce č. 148

Erika Šergejová, Honce č. 130

 

Komisia na vybavovanie sťažností a ochrany verejného poriadku:

predseda:     Mgr. Alena Gallová

členovia:      Mgr. Tatiana Bartóková

                          Erika Šergejová

                          Kvetoslava Denešová

                          Róbert Hlaváč

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO za obdobie 2010-2014

 

Poslanci :

Mgr. Tatiana Bartóková, Honce č. 24

Ing. Slavomír Čapo, Honce č. 136

Kvetoslava Denešová, Honce č. 86

Mgr. Alena Gallová, Honce č. 98

Róbert Hlaváč, Honce č. 148

 

Komisia na vybavovanie sťažností a ochrany verejného poriadku:

predseda:     Mgr. Alena Gallová

členovia:      Mgr. Tatiana Bartóková

                      Ing. Slavomír Čapo

                      Kvetoslava Denešová

                      Róbert Hlaváč