kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce Honce

 

Ján Kováč, hlavný kontrolór obce

Kontakt:

tel. č. : +421 58 788 69 71 ,

mobil: 0902 906 473

email: kovac.kontrolor@zoznam.sk

 

    Obecné zastupiteľstvo v Honciach dňa 18.11.2016 zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra obce p. Jána Kováča. Pracovný pomer bol uzavretý na obdobie 01.01.2017 - 31.12.2022.

    Úväzok kontrolóra obce od 01.01.2017 je 0,06 t. j.  9 hodín mesačne.