knižnica

Obecná knižnica bola po schválení Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.08.2015, uznesením č. 25/2015 v obci Honce, z dôvodu stagnácie a nízkej návštevnosti, zrušená.