Oznamy

Nové pravidlá na cestách

02.11.2011 11:15
 

Povinnosti účastníka škodovej udalosti

15.05.2011 09:36
Na základe žiadosti Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave informujeme verejnosť o povinnostiach účastníka škodovej udalosti:      Zákon o cestnej premávke v § 64 definuje dopravnú nehodu...

ZPOZ v obci

16.02.2011 09:39
Zbor pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri Obecnom úrade v Honciach Hlavnou činnosťou ZPOZ je organizovanie občianskych obradov a rodinných slávností : - uvítanie do života - životné jubileá - jubilejné sobáše - občianska rozlúčka, pohreb Všetky...

Poplatky

16.01.2011 09:44
sadzobník poplatkov  

Určenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

16.01.2011 09:43
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže do 28.02. bežného roka na základe nasledovných podkladov: a/ potvrdenie o návšteve školy študentov SŠ a VŠ (ak sa dlhšiu dobu nezdržiavajú v obci – pravidelne minimálne...

Triedenie odpadu

16.01.2011 09:42
  triedenie odpadu  
<< 1 | 2