organizácie v obci

Potraviny Róberta:                                                                      

Kvetoslava Denešová, Honce č. 86, telefón 0907 959 733

Otváracia doba:

Pondelok až piatok 06:00 – 10:00   a  14:00 - 16:30
Sobota 06:30 – 10:00 a 17:00 - 17:30

Nedeľa 10:00 – 10:30

 

POTRAVINY JS - obchod  Honce č. 31:                                                                                 

Majiteľ predajne: Jaroslav Strelka, Honce č. 125

vedúci predajne: Jaroslav Strelka

Otváracia doba:

   
PONDELOK 6.00 - 17.00
UTOROK 6.00 - 17.00
STREDA 6.00 - 17.00
ŠTVRTOK 6.00 - 17.00
PIATOK 6.00 - 17.00
SOBOTA 6.00 - 11.00
NEDEĽA 8.00 - 10.00

 

 

Pohostinstvo Honce č. 31:                                                                         

Jaroslav Strelka ml. , Honce č. 125

Otváracia doba:

Pondelok až štvrtok 13.00 – 22.00

Piatok  13.00 – 24.00

Sobota a nedeľa 13.00 – 22.00

 

 

Združenie lesných spoločností Honce:                                                  

Predseda: Ondrej Ziman, Honce č. 179 ,  tel. 0907 571 238

 

Poľovnícke združenie Gerlach Rožňavské Bystré – skupina Honce:         

Predseda: Ondrej Gašpar, Honce č. 17, tel. 058/7931 364

 

Pohrebné podporné združenie: 

Predseda: Igor Palička, Honce č. 44              

 

Agrospol Honce s.r.o                                                                          

adresa: Honce 97
Tel: 058/7931316, 058/7931801

Fax: 058/7885617

činnosť: výroba, predaj: obilniny, ovčí syr

              chov oviec, hovädzieho dobytka

 

LOM Honce                                                                                                                

VSK Mineral s.r.o., Južná Trieda 125, 040 01 Košice

 

Kontakt:
Miroslav Gorbár – vedúci prevádzky
Mob.: +421 903 203 676
E-mail: gorbar@vskmineral.sk

Ing. Jozef  Ďuran – odbyt
Mob.: +421 911 344 045
E-mail: duran@vskmineral.sk

Lom Honce sa nachádza západne od obce Honce. Nerastná surovina je vápenec.