- objednávky 2020

 

 
Interné číslo objednávky Dodávateľ Obnos dokladu v € s DPH Dátum vystavenia objednávky Popis objednávky Dátum zverejnenia Dokumenty
1/2020 UNIPRA
s. r. o.
Ochtiná
--- 18.07.2020 Zemné práce s bágrom, dovoz lomového kameňa 09.10.2020 UNIPRA s. r. o. objednávka 12020 Obec Honce
2/2020 FinalStav s. r. o.
Rožňava
--- 09.10.2020 Výmena bojlera v hosťovskej šatni - obliekáreň OTJ súp. č. 222 09.10.2020 FinalStav s. r. o. objednávka 22020 Obec Honce

 

- objednávky 2019

 
Interné číslo objednávky Dodávateľ Obnos dokladu v € s DPH Dátum vystavenia objednávky Popis objednávky Dátum zverejnenia Dokumenty
1/2019 RES Promotion,
s. r. o.
Pekná 8
040 01 Košice 1
599,11 16.10.2019 Darčekové predmety  - spoločenské podujatie 16.10.2019 Obec Honce - Objednávka

 

- objednávky 2018

 
Interné číslo objednávky Dodávateľ Obnos dokladu v € s DPH Dátum vystavenia objednávky Popis objednávky Dátum zverejnenia Dokumenty
1/2018 JES Slovakia  
s. r .o.
Bulharská 5
040 01 Košice
0,00 29.03.2018 Brožúra o obci 29.03.2018 Obec Honce - objednávka 2
2/2018 JES Slovakia  
s. r .o.
Bulharská 5
040 01 Košice
0,00 29.03.2018 Spomienkové predmety 29.03.2018 Obec Honce - objednávka
 
 
 

- objednávky 2017

 
Interné číslo objednávky Dodávateľ Obnos dokladu v € s DPH Dátum vystavenia objednávky Popis objednávky Dátum zverejnenia Dokumenty
1/2017 CBS
spol. s. r. o. 
Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
300,00 21.02.2017 Kniha Gemer z neba  21.02.2017 Objednávka
2/2017 Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4
827 45 Bratislava
0,00 07.03.2017 Poskytnutie vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 08.03.2017 Objednávka - Geodetický a kartografický ústav Bratislava
3/2017 MEVA-SK
s. r. o.
Krátka 574
Časť Bak
049 51 Brzotín
--- 11.05.2017 Objednávka na kuka nádoby  11.05.2017 Objednávka - kuka nádoby

 

- objednávky 2016

 
Interné číslo objednávky Dodávateľ Obnos dokladu v € s DPH Dátum vystavenia objednávky Popis objednávky Dátum zverejnenia Dokumenty
1/2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4
827 45 Bratislava
0,00 24.02.2016 Poskytnutie vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 25.02.2016 Objednávka 
2/2016 ABRIS s. r. o.
V.I.Capajeva 248/17
071 01 Michalovce
0,00 03.05.2016 Stavebné práce na autobusové zastávky 03.05.2016 Objednávka na autobusové zastávky
3/2016 TOM - STAV
s. r. o.
Marikovszkého 45
048 01 Rožňava
0,00 27.06.2016 Zhotovenie odrážky a úprava miestnej komikácie v obce Honce 06.07.2016 Objednávka
4/2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4
827 45 Bratislava
0,00 22.08.2016 Poskytnutie vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 23.08.2016 Objednávka

 

- objednávky 2015

 
Interné číslo objednávky Dodávateľ Obnos dokladu v € s DPH Dátum vystavenia objednávky Popis objednávky Dátum zverejnenia Dokumenty
1/2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4
827 45 Bratislava
0,00 02.07.2015 Poskytnutie vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 10.07.2015 Objednávka 

 

- objednávky 2014

Interné číslo objednávky Dodávateľ Obnos dokladu v € s DPH Dátum vystavenia objednávky Popis objednávky Dátum zverejnenia Dokumenty
1/2014 Fittich Rates s.r.o., Šafárikova 20, 048 01 Rožňava 0,00 19.03.2014 Revízia bezpečnostného zariadenia v objekte obecného úradu 04.04.2014 Fittich
2/2014 Inžinierske stavby,a.s., Priemyselná č. 7, 042 45 Košice 12595.78 14.10.2014 Asfaltovanie v obci HOnce 20.10.2014  Objednavka

 

- objednávky 2013

Interné číslo objednávky Dodávateľ Obnos dokladu v € s DPH Dátum vystavenia objednávky Popis objednávky Dátum zverejnenia Dokumenty
1/2013 ISK,a.s. 9994,61 15.07.2013 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Honce 31.07.2013 Objednávka
2/2013
TOM-STAV
0.00 18.07.2013 Oprava miestnej komunikácie po zime - vysprávky 31.07.2013 Objednávka

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- objednávky 2012

Interné číslo objednávky Dodávateľ Obnos dokladu v € s DPH Dátum vystavenia objednávky Popis objednávky Dátum zverejnenia Dokumenty
1/2012 KÚ Košice Správa katastra Rožňava 0,00 03.09.2012 Súbor popisných a geodetických informácií 04.09.2012 Objednávka kataster