ZPOZ v obci

16.02.2011 23:13

Zbor pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri Obecnom úrade v Honciach


Hlavnou činnosťou ZPOZ je organizovanie občianskych obradov a rodinných slávností :
- uvítanie do života
- životné jubileá
- jubilejné sobáše
- občianska rozlúčka, pohreb

Všetky občianske obrady sa konajú podľa záujmu a nahlásenia občanov a všetky služby ZPOZ sú pre občanov zdarma.

O činnosti ZPOZ v obci Honce

Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) "Človek - človeku" pri OcÚ v Honciach je členom celoslovenského združenia ZPOZ so sídlom v Banskej Bystrici.

 

Hlavnou náplňou činnosti je organizovanie občianskych obradov a slávností pri významných životných udalostiach občanov.

Jeho snahou je tiež prispieť k rozvoju kultúrno - spoločenského života a ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku.

 

Výročia sobáša (podľa Valérie Poterovej v Guinnessovej knihe o manželstve)

1. Bavlnené
2. Papierové
3. Kožené
4. Kvetinové alebo ovocné
5. Drevené
6. Železné
7. Vlnené
8. Bronzové
9. Medené alebo hlinené
10. Cínové
11. Oceľové
12. Hodvábne a batistové
13. Krajkové
14. Zo slonovej kosti (kostené)
15. Krištáľové
20. Porcelánové
25.
Strieborná svadba
30. Perlové
35. Koralové
40. Rubínové
45. Zafírové
50. Zlatá svadba
55. Smaragdové
60. Diamantové
70. Platinové