Voľby do orgánov samosprávnych krajov

24.10.2013 15:58

Voľby do orgánov samosprávnych krajov (vyšších územných celkov) sa uskutočnia v sobotu 9. novembra 2013 od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Vo volebnom obvode č.8, ktorý zahŕňa územie okresu Rožňava
sa volí 5 poslancov.

 

V tých krajoch, kde ani jeden z kandidátov na predsedu nezíska absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov, bude druhé kolo volieb. Malo by sa konať v sobotu 23. novembra 2013.

 

Zoznam kandidátov na predsedu Košického samosprávneho kraja

Zoznam kandidátov na poslancov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov