Voľby do NR SR v roku 2020 - E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

25.11.2019 13:21

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 

 

obec.honce@gmail.com

 

O vydanie hlasovacieho preukazu možno požiadať emailom do 10.2.2020.

Žiadosť o voľbu poštou musí byť obci doručená najneskôr 10.1.2020.