Smútočný oznam

28.07.2018 20:57

S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že nás navždy opustil náš spoluobčan pán Július Strelka vo veku 71 rokov. Smútočné posedenie sa uskutoční dňa 29.07.2018 (nedeľa) o 17.00 hodine v Dome smútku v Štítniku. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 30.07.2018 (pondelok) o 15.00 hodine v Dome smútku v Štítniku. Česť jeho pamiatke!