Smútočný oznam

15.01.2018 07:41

S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že nás navždy opustil náš spoluobčan pán Ján Gallo-Kubo vo veku nedožitých 59 rokovSmútočné posedenie sa uskutoční dňa 15.01.2018  (pondelok) o 16.00 hodine.  Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 16.01.2018 (utorok) o 14.00 hodine v Dome smútku v Honciach.