Smútočný oznam

28.12.2015 08:10

S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že nás navždy opustila naša spoluobčanka pani Mária Gallová Dorčáková, vo veku 76 rokovSmútočné posedenie sa uskutoční dňa 28.12.2015 (pondelok) o 16.00 hodine. Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční dňa 29.12.2015 (utorok) o 14.00 hodine v Dome smútku v Honciach.