Slovenský červený kríž - Oznam !!!

18.04.2018 15:12

!!! O Z N A M !!!

 

Slovenský Červený kríž ÚzS Rožňava v spolupráci s Hematologicko transfúznym oddelením NsP Sv. Barbory v Rožňave žiada všetkých ľudí

s krvnou skupinou 0 + ,  0 - ,  A +, A -, B +, B - aby prišli darovať svoju krv a prispeli tak k záchrane životov.

Odberné dni:  utorok a piatok o 7.00 hod. na odd. HTO NsP Sv. Barbory v Rožňave.