September - Faktúry 2019

30.09.2019 09:08
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
131/2019 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 02.09.2019 faktúra za výkon zodpovednej osoby 09/2019 30.09.2019 2018 ZO/2018A9476-1 08.09.2019 02.09.2019
PP
132/2019 DOXX - Stravné lístky s. r. o. 587,06 04.09.2019 faktúra za stravné lístky 05 - 08/2019 30.09.2019 2004 04K991074 10.09.2019 04.09.2019
H
133/2019 Orange Slovensko,
a. s.
27,40 05.09.2019 faktúra za mobil 30.09.2019 2012 A6672448 16.09.2019 09.09.2019
PP
134/2019 Slovenský futbalový zväz 203,00 06.09.2019 členský poplatok, poplatok za žiadosť o transfer, odmena delegovaných osôb 30.09.2019 --- --- 10.09.2019 09.09.2019
pp
135/2019 innogy Slovnesko
s. r .o.
175,00 06.09.2019 faktúra za zemný plyn 30.09.2019 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 16.09.2019 09.09.2019
PP
136/2019 Slovak Telekom a. s. 14,00 10.09.2019 faktúra za telefón 30.09.2019 2012 9902390959 18.09.2019 17.09.2019
PP
137/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 40,09 12.09.2019 faktúra za vodné a stočné 30.09.2019 --- --- 27.09.2019 17.09.2019
PP
138/2019 Východoslovenská energetika a. s.  55,14 12.09.2019 faktúra za elektrinu VO 30.09.2019 2019 055100307506 23.09.2019 17.09.2019
PP
139/2019 Obec Slavošovce 93,52 16.09.2019 faktúra za kontrolóra 08/2019 30.09.2019 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 26.09.2019 17.09.2019
PP
140/2019 Brantner Gemer
s. r. o.
157,68 20.09.2019 faktúraz za BRKO (biologicky rozložiteľný odpad) 30.09.2019 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 28.09.2019 26.09.2019
PP
141/2019 Brantner Gemer
s. r. o.
737,28 20.09.2019 faktúra za TKO 30.09.2019 2012 6C1003 28.09.2019 26.09.2019
PP
142/2019 EURIS, spol.
s. r. o.
107,90 23.09.2019 faktúra za olej motorový, žacia hlava, silon 30.09.2019 --- --- 07.10.2019 26.09.2019
PP
143/2019 INTERNET SK,
s. r. o.
19,44 26.09.2019 faktúra za doménu honce.sk 30.09.2019 --- --- 05.10.2019 26.09.2019
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
00687308
innogy Slovensko s. r .o.  Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  Komenské ho 50
042 48 Košice
36570460
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
EURIS, spol. s. r. o. Šafárikova 116 A
048 01 Rožňava
31684076
INTERNET SK, s. r. o. Palisády 33
811 06 Bratislava
35826339

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť