Opatrenia na zlepšenie dopravno – bezpečnostnej situácie

02.11.2011 08:44

 

 

Jeseň je obdobie charakteristické náhlymi zmenami počasia, keď je v ranných hodinách dlhšie znížená viditeľnosť a večer sa skôr stmieva. V tomto období dopravná polícia každoročne zaznamenáva citeľný nárast počtu dopravných nehôd s účasťou chodcov a nemotorových účastníkov cestnej premávky, a to najmä v intravilánoch miest a obcí. Našou snahou a úlohou je, aby sme znížili počet dopravných nehôd a tým ochránili životy a zdravie mnohých účastníkov CP. V uplynulých troch týždňoch v rámcu okresu príslušníci PZ vykonali viacero akcií na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke zamerané hlavne na nemotorových účastníkov cestnej premávky, čiže chodcov a cyklistov, počas ktorých sa snažili vo zvýšenej miere poukázať na dodržiavanie pravidiel v cestnej premávke týmito najzraniteľnejšími účastníkmi. Vzhľadom na novelu zákona o cestnej premávke č.8/2009 Z.z. s účinnosťou od 1. novembra ako napríklad zmena, keď za volant budú môcť sadnúť už 17-roční vodiči v prítomnosti spolujazdca, ktorý má oprávnenie skupiny „B“ najmenej 10 rokov nás inšpiruje v podobných zvýšených výkonoch služby na našich cestách pokračovať.

Z toho dôvodu Vás žiadame o spoluprácu v rámci prevencie na úseku bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, aby ste v priebehu nasledujúcich dní vykonali najmä:

 

- kontrolu osvetlenia miestnych komunikácií (povinnosť vyplývajúca zo zákona č. 369/1990 -

povinnosť obcí náležite sa starať o verejné osvetlenie a musí zabezpečiť odstránenie závad,

dobrú viditeľnosť a zrakovú pohodu všetkým užívateľom, a tým prispieť k zvýšeniu

bezpečnosti cestnej a pešej premávky - stanovuje v § 4 ), hlavne na hlavných cestných

ťahoch, kde dochádza k zvýšenej koncentrácii chodcov.

- prostredníctvom informačných prostriedkov (obecného rozhlasu, internetu ) zabezpečiť

informovanosť občanov o povinnosti dodržiavania cestného zákona a o nepriaznivom

vývoji dopravno - bezpečnostnej situácie v okrese napr.: Dopravná polícia vyzýva všetkých

účastníkov cestnej premávky na dodržiavanie základných pravidiel :

- správať sa na cestách zodpovedne, ohľaduplne a disciplinovane,

- cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne

upevnenou ochrannou prilbou.

 - u cyklistov je povinné za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľné reflexné

prvky alebo reflexný odev.

- cyklista mladší ako 15 rokov musí mať prilbu aj pri jazde v obci) dodržiavať

zásadu vidieť a byť videný taktiež jazdili po správnej strane vozovky

- cyklisti, ktorí jazdia po  frekventovaných komunikáciách, by nemali preceňovať

svoje schopnosti a zručnosti a  zvážiť riziká, ktoré im hrozia od okoloidúcich

motorových vozidiel.

- povinnosť mať reflexné prvky majú všetci chodci pohybujúci sa mimo obce za

zníženej viditeľnosti. (starší ľudia a deti sú rizikové skupiny, často sa správajú

nepredvídateľne, preto opatrnosti najmä v okolí škôl, kostolov, ale i kultúrnych

a  reštauračných zariadení  nikdy nie je dosť

- rovnaký zákaz požívania alkoholických nápojov ako pre vodičov vozidiel platí aj

pre cyklistov. Aj im hrozí za jazdu na bicykli pod vplyvom alkoholu pokuta!

- vyzvať mladých ľudí, aby pristupovali zodpovedne k svojim životom a životom

osôb, ktoré v autách vozia. Po požití alkoholu nesadali za volant!

- upozorniť aj rodičov, aby vysvetlili svojim deťom, aké fatálne následky môže

mať jazda pod vplyvom alkoholu.

- pre chodcov je veľmi nebezpečné aj vchádzať na vozovku spoza stojaceho vozidla,

predovšetkým na zastávkach MHD, alebo spomedzi zaparkovaných áut a  na

neosvetlených miestach. Niekedy stačí len oblečenie označiť reflexnými páskami.

 

- príslušníci PZ na cestách počas dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej

premávky voči porušovateľom zákona budú postupovať nekompromisne.

V súčasnej dobe všetky útvary PZ prijímajú rôzne opatrenia na potlačenie všetkých foriem protiprávneho konania a zabezpečenia zlepšenia celkovej dopravno-bezpečnostnej situácie hlavne za účelom zníženia nepriaznivého stavu na úseku dopravných nehôd a škodových udalostí, kde prioritou je nielen zníženie počtu dopravných nehôd, ale hlavne zníženie ich následkov, či už v počte usmrtených, ťažko a ľahko zranených osôb. Z uvedeného dôvodu aj touto cestou chceme apelovať na Vás starostov obcí, aby ste v rámci svojich kompetencií a možností napomohli splniť tento cieľ, urobili všetko preto, aby sa situácia zlepšila s cieľom priniesť na cesty bezpečnosť a poriadok.