Faktúry November 2013

29.11.2013 14:56
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
82/2013 VSE, a.s. 693,00 05.11.
2013
faktúra za odber elektriny 29.11.
2013
2012 5100307566C 08.11.
2013
06.11.2013
PP
83/2013 SPP a.s. 319,00 05.11.
2013
faktúra za odber plynu 29.11.
2013

2006

 

5100001049 15.11.
2013
06.11.2013
PP
84/2013 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 31,10 05.11.
2013
faktúra za toner do tlačiarne 29.11.
2013
- - 11.11.
2013
05.11.2013
H
85/2013 Signo, s.r..o. 13,08 06.11.
2013
faktúra za nákup vlajky SR 29.11.
2013
- - 04.11.
2013
06.11.2013
H
86/2013 Orange Slovensko a.s. 10,00

06.11.

2013

faktúra mobil 29.11.
2013
2012 A6672448 15.11.
2013
11.11.2013
PP
87/2013 Slovak Telekom  a.s. 25.39

07.11.

2013

faktúra telefon 29.11.
2013
2010 9902390959 17.11.
2013
11.11.2013
PP
88/2013 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 19,98 19.11.
2013
faktúra Finančný spravodajca 29.11.
2013
- - 04.12.
2013
25.11.2013
PP
89/2013 Obec Slavošovce 73,00

19.11.

2013

faktúra kontrolór za oktober 2013

29.11.
2013
2010

 
Zmluva zo dňa 30.12.2010 29.11.
2013
25.11.2013
PP
90/2013 Brantner Gemer s.r.o. 130,31 21.11.
2013
faktúra za vývoz a uskladnenie kontajnera 29.11.
2013
2010 051003 02.12.
2013
25.11.2013
PP
91/2013 Brantner Gemer s.r.o. 370,66

21.11.

2013

faktúra za vývoz odpadu za oktober 2013 29.11.
2013
2010 051003 02.12.
2013
25.11.2013
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice 36211079
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava, 35815256
Brantner Gemer  s.r.o. Košická cesta 44, Rimavská Sobota 36021211
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. Bottova 3, 080 01 Prešov 36468924
Signo s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok 43930824
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť