Faktúry Október 2013

31.10.2013 15:09
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
74/2013 SPP a.s. 193,00

02.10.

2013

faktúra za odber plynu 31.10.
2013

2006

 

5100001049

15.10

2013

07.10.2013

PP

75/2013 Orange Slovensko a.s. 10,00

03.10.

2013

faktúra mobil 31.10.
2013
2012 A6672448

15.10.

2013

07.10.2013

PP

76/2013 Slovak Telekom  a.s. 18,65

09.10.

2013

faktúra telefon 31.10.
2013
2010 9902390959

19.10.

2013

11.10.2013

PP

77/2013

Jiří Mánek

Blansko

120,80

11.10.

2013

faktúra za nákup lustrov do hornej sály kultúrneho domu 31.10.
2013
2013 -

19.10.

2013

11.10.2013

H

78/2013 STAVBAR
Eduard Spišák
3990,67 21.10. 2013 Faktúra za práce a dodávky na rekonštrukcii strechy objektu kultúrneho domu 31.10.
2013
2008 Zmluva o dielo zo dňa 4.11.2008

28.10.

2013

21.10.2013 PP
79/2013 Brantner Gemer s.r.o. 548,74

22.10.

2013

faktúra za vývoz odpadu za september 2013 31.10.
2013
2010 051003

01.11.

2013

23.10.2013

PP

80/2013 Stanislav Lisák 75,00

23.10.

2013

faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany 31.10.
2013
- -

22.10.

2013

25.10.2013 PP
81/2013 Obec Slavošovce 81,29

24.10.

2013

faktúra kontrolór za september 2013 31.10.
2013
2010 Zmluva zo dňa 30.12.2010

05.11.

2013

29.10.2013

PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
Jiří Mánek Těchov, 678 01 Blansko 13080547
Stavbar Eduard Spišák Honce č. 145, 049 32 10746358
Stanislav Lisák Čučmianska 1, 048 01 Rožňava 40415384
Brantner Gemer  s.r.o. Košická cesta 44, Rimavská Sobota 36021211

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť