November - Faktúry 2019

29.11.2019 07:42
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
158/2019 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 05.11.2019 faktúra za výkon zodpovednej osoby 11/2019 29.11.2019 2018 ZO/2018A9476-1 08.11.2019 07.11.2019
PP
159/2019 JUDr. Ján Halko, advokát 240,00 05.11.2019 faktúra za vypracovanie dodatku k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 29.11.2019 --- --- 18.11.2019 11.11.2019
PP
160/2019 PORADCA
 s. r. o.
33,60 05.11.2019 faktúra za predplatné - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONA 2020 29.11.2019 --- ---- 21.11.2019 11.11.2019
PP
161/2019 Východoslovenská energetika a. s. 318,00 07.11.2019 faktúra za elektrinu OcÚ, PO, DS, TJ 29.11.2019 2019 055100307506 15.11.2019 11.11.2019
PP
162/2019 innogy Slovnesko
s. r .o.
175,00 07.11.2019 faktúra za zemný plyn 11/2019 29.11.2019 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.11.2019 11.11.2019
PP
163/2019 GEMER SERVIS, s. r. o.
 
255,36 07.11.2019 faktúra za poskytnutie občerstvenia (spoločenské podujatie) 29.11.2019 --- --- 08.11.2019 11.11.2019
PP
164/2019 Orange Slovensko,
a. s.
27,40 07.11.2019 faktúra za mobil 29.11.2019 2012 A6672448 16.11.2019 11.11.2019
PP
165/2019 Slovak Telekom
a. s.
14,60 07.11.2019 faktúra za telefón 29.11.2019 2012 9902390959 18.11.2019 11.11.2019
PP
166/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  40,08 08.11.2019 faktúra za vodné a stočné 29.11.2019 2011 60-000048026PO2011 21.11.2019 11.11.2019
PP
167/2019 Slovenský futbalový zväz 198,00 12.11.2019 členský poplatok, poplatok za žiadosť o transfer, odmena delegovaných osôb 29.11.2019 --- --- 11.11.2019 12.11.2019
pp
168/2019 ELEKTROCOMP Ján Gallo 403,08 13.11.2019 faktúra za opravu osvetlenia obce 29.11.2019 --- --- 31.10.2019 19.11.2019
PP
169/2019 Východoslovenská energetika a. s.  92,45 14.11.2019 faktúra za elektrinu - VO 29.11.2019 2019 055100307506 22.11.2019 19.11.2019
PP
170/2019 Obec Slavošovce 94,93 15.11.2019 faktúra za kontrolóra 10/2019 29.11.2019 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 26.11.2019 19.11.2019
PP
171/2019 PORADCA s. r. o. 0,00 15.11.2019 faktúra za predplatné - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONA 2020 29.11.2019 --- --- --- ---
172/2019 FITTICH RATES
s. r. o.
59,64 18.11.219 faktúra za servisné práce 29.11.2019 --- --- 26.11.2019 19.11.2019
PP
173/2019 Brantner Gemer
s. r. o.
893,10 20.11.2019 faktúra za TKO 29.11.2019 2012 6C1003 29.11.2019 27.11.2019
PP
174/2019 Brantner Gemer
s. r. o.
151,20 20.11.2019 faktúra za BRKO (biologicky rozložiteľný odpad) 29.11.2019 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 29.11.2019 27.11.2019
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
JUDr. Ján Halko, advokát Cyrila a Metoda 105/2
048 01 Rožňava
50589865
PORADCA s. r. o. Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
36371271
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
innogy Slovensko s. r .o.  Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
GEMER SERVIS, s. r. o. Slanská 219
049 22 Gemerská Poloma
46535390
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  Komenského 50
042 45 Košice
36570460
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
00687308
ELEKTROCOMP Ján Gallo Jelšavská 331
049 32 Štítnik
35129549
Východoslovenskiá energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
FITTICH RATES s. r. o.  Šafárikova 20
048 01 Rožňava
31692656
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť