Marec 2019

29.03.2019 08:29
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
31/2019 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 05.03.2019 faktúra za výkon zodpovednej osoby 03/2019 29.03.2019 2018 ZO/2018A9476-1 08.03.2019 07.03.2019
PP
32/2019 Slovak Telekom, a. s. 14,00 06.03.2019 faktúra za telekomunikačné služby 29.03.2019 2012 9902390959 18.03.2019 07.03.2019
PP
33/2019 Orange Slovensko, a. s. 27,40 06.03.2019 faktúra za mobil 29.03.2019 2012 A6672448 15.03.2019 07.03.2019
PP
34/2019 innogy Slovensko
s. r. o.
175,00 06.03.2019 faktúra za zemný plyn - oÚ 29.03.2019 2018 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.03.2019 07.03.2019
PP
35/2019 COMERT
s. r. o.
27,50 13.03.2019 faktúra za tonery - VOĽBY PREZIDENTA SR I. 29.03.2019 --- --- 26.03.2019 13.03.2019
H
36/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 41,69 14.03.2019 faktúra za vodné a stočné 29.03.2019 2011 60-000048026PO2011 29.03.2019 19.03.2019
PP
37/2019 Východoslovenská energetika a. s. 90,11 14.03.2019 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - VO 29.03.2019 2012 05510030756 25.03.2019 19.03.2019
PP
38/2019 Obec Slavošovce 89,11 15.03.2019 faktúra za kontrolóra 02/2019 29.03.2019 2019 Zmluva zo dňa 31.12.2017 25.03.2019 19.032.019
PP
39/2019 JATIX s. r .o. 43 15.03.2019 faktúra za zálohovanie a aktualizáciu WinIbeu a WinPam, ročný prevod  29.03.2019 --- --- 21.03.2019 19.03.2019
PP
40/2019 Brantner Gemer
s. r. o.
452,08 18.03.2019 faktúra za TKO 29.03.2019 2012 6C1003 28.03.2019 19.03.2019
PP
41/2019 Brantner Gemer 
s. r. o.
57,60 18.032.019 faktúra za BRO (biologicky rozložiteľný odpad) 29.03.219 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 28.03.2019 19.03.2019
PP
42/2019 Datacomp s. r .o. 553,40 19.03.2019 faktúra za notebook - Lenovo IdeaPad 330S 29.03.2019 --- --- 01.04.2019 19.03.2019
H


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
innogy Slovensko
s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
COMERT s. r .o. Bratislava Daxnerovo námestie 2
821 08 Bratislava 2
17318793
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.  Komesnkého 50
042 48 Košice
36570460
Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36 Slavošovce
00328847
JATIX s. r. o. Koceľovce 59
049 32 Koceľovce
44585195
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Datacomp s. r .o . Moldavská cesta II. 49/2413
040 11 Košice
36212466

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť