Máj - Faktúry 2019

31.05.2019 07:11
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
60/2019 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 02.05.2019 faktúra za výkon zodpovednej osoby 05/2019 31.05.2019 2018 ZO/2018A9476-1 08.05.2019 06.05.2019
PP
61/2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s .r. o. 582,46 02.05.2019 faktúra za stravné lístky 31.05.2019 2004 04K991074 07.05.2019 02.05.2019
H
62/2019 Orange Slovensko, a. s. 27,40 06.05.2019 faktúra za mobil 31.05.2019 2012 A6672448 16.05.2019 06.05.2019
PP
63/2019 Východoslovenská energetika a. s. 318,00 06.05.2019 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 31.05.20019 2012 05510030756 15.05.2019 06.05.2019
PP
64/2019 Slovak Telekom, a. s.  14,00 09.05.2019 faktúra za telekomunikačné služby 31.05.2019 2012 9902390959 20.05.2019 13.05.2019
PP
65/2019 Slovenský futbalový zväz 142,00 10.05.2019 faktúra za odmenu delegovaných osôb - mimoriadna dotácia 31.05.2019 --- --- 13.05.2019 13.05.2019
PP
66/2019 Adolf Matejka PLYNOSERVIS 363,00 10.05.2019 faktúra za prevedenie odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia a za prevedenie ročného servisu plynových spotrebičov v budeové OÚ 31.05.2019 --- --- 23.05.2019 13.05.2019
PP
67/2019 innogy Slovensko
s. r. o.
175,00 13.05.2019 faktúra za zemný plyn - OcÚ 31.05.2019 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.05.2019 13.05.2019
PP
68/2019 B O B s. r. o. 140,18 14.05.2019 faktúra za pracovný materiál - AČ 31.05.2019 --- --- 20.05.2019 16.05.2019
PP
69/2019 Východoslovenská energetika a. s. 63,79 15.05.2019 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - VO 31.05.2019 2012 05510030756 24.05.2019 16.05.2019
PP
70/2019 EURIS, spol. s.  r. o. 27,52 16.05.2019 faktúra za poprih dvojramenný, predný štít 31.05.2019 --- --- 30.05.2019 20.05.2019
PP
71/2019 Obec Slavošovce 94,28 17.05.2019 faktúra za kontrolóra 31.05.2019 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 28.05.2019 20.05.2019
PP
72/2019 Regionálne združenie miest a obcí Horného Gemera 95,91 20.05.2019 faktúra za ubytovanie na SNEM ZMOS v termíne 22.-23.05.2019 v hoteli W Hotel Bratislava - pre starostu obce 31.05.2019 --- --- 29.05.2019 20.05.2019
PP
73/2019 B O B s. r. o. 103,73 21.05.2019 faktúra za klince, skrutky, sadu bitov 31.05.2019 --- --- 27.05.2019
PP
74/2019 etrofeje.sk
3G, s. r. o.
26,74 21.05.2019 faktúra za medaile - Deň detí 2019 - spoloč. podujatie 31.05.2019 --- --- 03.06.2019 21.05.2019
H
75/2019 CAMEA SK, s. r. o. 50,70 22.05.2019 faktúra za tonery - Voľby do Európskeho parlamentu 2019 31.05.2019 --- --- 28.05.2019 22.05.2019
H
76/2019 Brantner Gemer
s. r. o.
717,74 23.05.2019 faktúra za TKO 04/2019 31.05.2019 2012 6C1003 29.05.2019 24.05.2019
PP
77/2019 Brantner Gemer
s. r. o. 
150,12 23.05.2019 faktúra za BRKO (biologicky rozložiteľný odpad) 04/2019 31.05.2019 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 29.05.2019 24.05.2019
PP
78/2019 Patrik Chovanec 259,00 23.05.2019 faktúra za zrkadlo okrúhle polykarbonát 31.05.2019 --- --- 03.06.2019 24.05.2019
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
DOXX - Stravné lôístky, spol. s. r. o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
00687308
Adolf Matejka PLYNOSERVIS Mierová 288
049 22 Gemerská Poloma
10745238
innogy Slovensko
s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
B O B s. r. o. Rakovnica 64
049 31 Rakovnica
51886758
EURIS, spol. s. r .o. Šafárikova 116 A
048 01 Rožňava
31684076
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
Regionálne združenie miest a obcí Horného Gemera Šafarikova 29
048 01 Rožňava
35573473
etrofeje.sk, 3G, s. r . o. Bartošovce 110
086 42 Hertník
46936238
CAMEA SK, s. r. o. Sabinovská 67/5065
080 01 Prešov
36468924
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Patrik Chovanec Sveržov 68
086 02 Gaboltov
48087254

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť