Jún - Faktúry 2019

01.07.2019 09:41
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
79/2019 EURIS, spol.
s. r. o.
179,54 28.05.2019 faktúra za krovinorez  01.07.2019 --- --- 11.06.2019 04.06.2019
PP
80/2019 Janete s. r .o. 87,98 03.06.2019 faktúra za montérkovu súpravu 01.07.2019 --- --- 11.06.2019 04.06.2019
PP
81/2019 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 03.06.2019 faktúra za výkon zodpovednej osoby 06/2019 01.07.2019 2018 ZO/2018A9476-1 08.06.2019 04.06.2019
PP
82/2019 NEONPLUS s. r .o. 82,88 05.06.2019 faktúra za opravu obecnej ústredne 01.07.2019 --- --- 12.06.2019 11.06.2019
PP
83/2019 Orange Slovensko, a. s. 27,40 06.06.2019 faktúra za mobil 01.07.2019 2012 A6672448 16.06.2019 14.06.2019
PP
84/2019 innogy Slovensko s. r .o. 175,00 06.06.2019 faktúra za zemný plyn 01.07.2019 --- --- 17.06.2019 14.06.2019
PP
85/2019 Slovak Telekom, a. s.  14,00 07.06.2019 faktúra za telekomunikačné služby 01.07.2019 2012 9902390959 18.06.2019 18.06.2019
PP
86/2019 GEMER SERVIS,
s. r .o. 
138,69 10.06.2019 faktúra za poskytnutie občerstvenia - spoloč. podujatie Deň detí  01.07.2019 --- --- 04.06.2019 10.06.2019
PP
87/2019 BENAD
s. r .o.
186,00 11.06.2019 faktúra za predaj a dovoz štrku 01.07.2019 --- --- 14.06.2019 14.06.2019
PP
88/2019 Slovenský futbalový zväz 246,00 12.06.2019 faktúra za správu a prevádzku ISSF a odmenu delegovaných osôb  01.07.2019 --- --- 10.06.2019 12.06.2019
PP
89/2019 PORADCA 
s. r .o.
65,80 13.06.2019 faktúra za zálohu za predplatné  01.07.2019 --- --- 02.07.2019 14.06.2019
PP
90/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  152,32 17.06.2019 faktúra za vodné 07.03.2019 - 07.06.2019 01.07.2019 2011 60-000048026PO2011 01.07.2019 PP
91/2019 Obec Slavošovce 94,28 17.06.2019 faktúra za kontrolóra za 05/2019 01.07.2019 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 27.06.2019 PP
92/2019 Východoslovenská energetika a. s.  47,69 19.06.2019 faktúra za elektrinu 01.07.2019 2012 05510030756 25.06.2019 PP
93/2019 Premier Consulting EU
s. r .o.
9 634,81 19.06.2019 faktúra za štúdiu uskutočniteľnosti 01.07.2019 2015 032015-MST-4-1 20.06.2019 19.06.2019
PP
94/2019 EURIS, spol. s. r. o. 28,40 20.06.2019 faktúra za silon do kosačky 01.07.2019 --- --- 04.07.2019 24.06.2019
PP
95/2019 PORADCA
s. r. o.
0,00 21.06.2019 faktúra za Poradcu  01.07.2019 --- ---- UHRADENÉ 17.06.2019
PP
96/2019 Brantner Gemer s. r. o. 885,82 21.06.2019 faktúra za TKO 01.07.2019 2012 6C1003 28.06.2019 24.06.2019
PP
97/2019 Brantner Gemer s. r. o. 154,62 21.06.2019 faktúra za BRKO 01.07.2019 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 28.06.2019 24.06.2019
PP
98/2019 ELEKTROCOMP Ján Gallo  1367,28 21.06.2019 faktúra za opravu verejného osvetlenia 01.07.2019 --- --- 17.07.2019 24.06.2019
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
EURIS, spol. s. r. o. Šafárikova 116 A
048 01 Rožňava
31684076
Janete s. r. o. Hviezdoslavova 5
048 01 Rožňava
31688497
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
NEONPLUS s. r .o. Muráň 75
049 01 Muráň
43981101
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavova námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
GEMER SERVIS, s. r .o. Slanská 219
049 22 Gemerská Poloma
46535390
BENAD s. r .o. Krátka 745/4
049 51 Brzotín
47884509
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
00687308
PORADCA s. r .o.  Pri celulózke 40
010 01 Žilina
36371271
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  Komenského 50
042 48 Košice
36570460
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Premier Consulting EU s. r . o. Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
48231657
EURIS, spol. s. r .o. Šafárikova 116 A
048 01 Rožňava
31684076
PORADCA s. r. o. Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
36371271
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
ELEKTROCOMP Ján Gallo Štítnik 331
049 32 Štítnik
35129540

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť