Faktúry Jún 2016

30.06.2016 09:26
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
51/2016 SPP a. s. 36,00 02.06.2016 faktúra za plyn 30.06.2016 2006 5100001049 15.06.2016 03.06.2016
PP
52/2016 Jirí Štefan 16,92 06.06.2016 faktúra za tonery 30.06.2016 --- --- 16.06.2016 06.06.2016
H
53/2016 Orange Slovensko a. s. 16,01 06.06.2016 faktúra za mobil 30.06.2016 2012 A6672448 16.06.2016 10.06.2016
PP
54/2016 Slovak Telekom,
a. s. 
16,30 09.06.2016 faktúra za telefón 30.06.2016 2010 9902390959 20.06.2016

10.06.2016

 PP

55/2016 IVES Košice 155,35 13.06.2016 zálohová fa za službu technickej podpory APV Winibeu a Winpam 30.06.2016 2008 R_1181/2008 23.06.2016 20.06.2016
PP
56/2016 Brantner Gemer
s. r. o.

 
603,04 16.06.2016 faktúra za odvoz odpadu 30.06.2016 2010 051003 28.06.2016 20.06.2016
PP
57/2016 free-zona
s. r. o.
15,90 16.06.2016 faktúra za router 30.06.2016 --- --- 30.06.2016 20.06.2016
PP
58/2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť
a. s. 
15,72 20.06.2016 faktúra za vodné a stočné 30.06.2016 2011 60-000048026PO2011 04.07.2016 20.06.2016
PP
59/2016 ABRIS s. r. o. 3 739,97 22.06.2016 faktúra za vybudovanie spodnej stavby pod autobusovú zastávku 30.06.2016 --- --- 03.07.2016 27.06.2016
PP
60/2016 Obec Slavošovce 76,24 22.06.2016 faktúra za kontrolóra 30.06.2016 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 30.06.2016 27.06.2016
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

     
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
Jirí Šteran  Žižkova  475
507 81 Lázne Belohrad
66316669
Orange Slovensko a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
IVES Košice Čsl. armády 20
041 18 Košice
00162957
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
free-zona s. r. o. Námestie baníkov 35
048 01 Rožňava
44356358
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.  Komenského 50
042 48 Košice
36570460
ABRIS s. r. o. V. I. Čapajeva 249/17
071 01 Michalovce
47381965
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36 Slavošovce
00328847

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť