Júl - Faktúry 2019

31.07.2019 07:16
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
99/2019 IVES Košice 155,35 24.06.2019 faktúra za obnovenie poskytnutých služieb WINIBEU,WINPAM 31.07.2019 2008 R1181/2008 05.07.2019 03.07.2019
PP
100/2019 MAXFI 
s. r. o.
255,00 28.06.2019 faktúra za zabíjačkový kotlový set 31.07.2019 --- --- 11.07.2019 28.06.2019
H
101/2019 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 01.07.2019 faktúra za výkon zodpovednej osoby 07/2019 31.07.2019 2018 ZO/2018A9476-1 08.07.2019 03.07.2019
PP
102/2019 Eva Liptáková 89,00 02.07.2019 faktúra za zabezpečenie občerstvenia formou ambulantného predaja "Dni obce" dňa 29.06.2019 31.07.2019 --- --- 15.07.2019 03.07.2019
PP
103/2019 Janete
 s. r .o.
65,40 01.07.2019 faktúra za gumové čižmy, pracovné tričko, vesta reflexná 31.07.2019 --- --- 28.06.2019 03.07.2019
PP
104/2019 innogy Slovnesko
s. r .o.
175,00 04.07.2019 faktpra za zemný plyn 07/2019 31.07.2019 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.07.2019 10.07.2019
PP
105/2019 Orange Slovensko, a. s. 27,40 08.07.2019 faktúra za mobil 31.07.2019 2012 A6672448 16.07.2019 10.07.2019
PP
106/2019 Slovak Telekom, a. s.  14,00 09.07.2019 faktúra za telefón 31.07.2019 2012 9902390959 18.07.2019 10.07.2019
PP
107/2019 Lisák Stanislav 100,00 10.07.2019 faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkjon tecxhnika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiac apríl - jún 31.07.2019 2015 Mandátna zmluva zo dňa 22.04.2015 22.07.2019 11.07.2019
PP
108/2019 Slovenský futbalový zväz 71,00 11.07.2019 faktúra za odmenu delegovaných osôb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 31.07.2019 --- --- 10.07.2019 11.07.2019
PP
109/2019 EURIS, spol.
s. r. o.
1010,70 11.07.2019 faktúra za materiál na Rekonštrukciu oddychovej zóny v obci Honce 31.07.2019 --- --- 11.06.2019 04.06.2019
PP
110/2019 IVES Košice 0,00 11.07.2019 faktúra za obnovenie poskytnutých služieb WINIBEU,WINPAM 31.07.2019 2008 R1181/2008 22.07.2019 11.07.2019
PP
111/2019 Obec Slavošovce 94,28 11.07.2019 faktúra za kontrolóra 06/2019 31.07.2019 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 22.07.2019 16.07.2019
PP
112/2019 Ing. Jozef Vida 15,00 15.07.2019 faktúra za vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb obce 31.07.2019 --- --- 25.07.2019 16.07.2019
PP
113/2019 Východoslovenská energetika a. s.  38,16 16.07.2019 faktúra za elktrinu  -VO 31.07.2019 2012 05510030756 24.07.2019 22.07.2019
PP
114/2019 Brantner Gemer s. r. o. 622,50 19.07.2019 faktúra za TKO 31.07.2019 2012 6C1003 29.07.2019 22.07.2019
PP
115/2019 Brantner Gemer
 s. r. o.
149,04 19.07.2019 faktúraz za BRKO (biologicky rozložiteľný odpad) 31.07.2019 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 29.07.2019 22.07.2019
PP
116/2019 EURIS,
spol. s. r. o.
39,90 19.07.2019 faktúra za olej motorový 31.07.2019 --- --- 30.07.2019 22.07.2019
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
IVES Košice Čsl. armády 20
041 18 Košice
00162957
MAXFI s. r. o. Reca 645
925 26 Reca
50474316
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
Eva Liptáková Okružná 2144/8
048 01 Rožňava
1040124470
Janete s. r. o. Hviezdoslavova 5
048 01 Rožňava
31688497
innogy Slovensko s. r .o.  Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Lisák Stanislav Čučmianska 1
048 01 Rožňava
40415384
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
00687308
EURIS, spol. s. r. o. Šafárikova 116 A
048 01 Rožňava
31684076
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
EURIS, spol. s. r .o. Šafárikova 116 A
048 01 Rožňava
31684076

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť