Január 2019

04.02.2019 08:12
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
01/2019 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 02.01.2019 faktúra za výkon zodpovednej osoby 01/2019 04.02.2019 2018 ZO/2018A9476-1 08.01.2019 03.01.2019
PP
02/2019 Slovak Telekom, a. s. 1,79 04.01.2019 faktúra za telekomunikačné služby 04.02.2019 --- --- 07.01.2019 07.01.2019
PP
03/2019 TOPSET Solutions s. r .o. 25,20 07.01.2019 faktúra za aktualizáciu programov 04.02.2019 --- --- 19.01.2019 10.01.2019
PP
04/2019 Orange Slovensko, a. s. 19,99 07.01.2019 faktúra za mobil 04.02.2019 2012 A6672448 16.01.2019 10.01.2019
PP
05/2019 EURIS,
spol. s. r .o.
120,56 07.01.2019 faktúra za posypový vozík 04.02.2019 --- --- 04.01.2019 07.01.2019
PP
06/2019 Slovak Telekom, a. s.  14,00 08.01.2019 faktúra za telefón 04.02.2019 2012 9902390959 18.01.2019 10.01.2019
PP
07/2019 Lisák Stanislav, Rožňava 100,00 08.01.2019 faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika 04.02.2019 2015 Mandátna zmluva zo dňa 22.04.2015 14.01.2019 10.01.20149
PP
08/2019 Regionálne vzdelávacie cestrum Košice 13,20 10.01.2019 Nákup publikácie 04.02.2019 --- --- 21.01.2019 10.01.2019
PP
09/2019 Webnode AG 190,35 14.01.2019 Aktivácia PREMIUM služieb 04.02.2019 --- --- 16.01.2019 14.01.2019
PP
10/2019 Poradca podnikateľa, spol. s .r. o. 38,29 14.01.2019 Vyúčtovanie predddavkov za rok 2018 04.02.2019 --- --- 25.01.2019 20.01.2019
PP
11/2019 Východoslovenská energetika a. s. 114,94 14.01.2019 faktúra za elektrinu 04.02.2019 2012 5100307566C 21.01.2019 20.01.2019
PP
12/2019 Brantner Gemer
s. r .o. 
533,58 16.01.2019 faktúra za TKO 04.02.2019 2012 6C1003 25.01.2019 20.01.2019
PP
13/2019 Brantner Gemer
s. r .o. 
57,60 16.01.2019 faktúra za BRO (biologicky rozložiteľný odpad) 04.02.2019 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 25.01.2019 20.01.2019
PP
14/2019 Východoslovenská energetika a. s.  1 234,82 16.01.2019 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  - OcÚ - preplatok 04.02.2019 2012 05510030756 21.01.2019 21.01.2019
PP
15/2019 innogy Slovensko
s. r. o.
11,78 17.01.2019 faktúra za zemný plyn - nedoplatok 04.02.2019 2018 5100307566C zo dňa 20.06.2017 28.01.2019 20.01.2019
PP
16/2019 OTP Banka Slovensko, a. s.  36,00 21.01.2019 poplatok za vedenie majetkového účtu cenných papierov  04.02.2019 --- --- 31.01.2019 25.01.2019
PP
17/2019 SLOVGRAM Bratislava 38,40 23.01.2019 faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvykovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2019 04.02.2019 --- --- 08.02.2019 25.01.2019
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
TOPSET Solutions s. r .o. Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
46919805
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
EURIS,
spol. s. r .o.
Šafárikova 116A
048 01 Rožňava
31684076
Lisák Stanislav, Rožňava Čučmianska 1
048 01 Rožňava
40415384
Regionálne vzdelávacie cestrum Košice Hlavná68
040 01 Košice
31268650
Webnode AG, Zug Gartenstrasse 3
6304 Zug
CH-170.3.036.124-0
Poradca podnikateľa, spol. s .r. o. Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
31592503
Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
innogy Slovensko
s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
OTP Banka Slovensko, a. s. Štúrova 5
813 54 Bratislava
31318916
SLOVGRAM Bratislava Jakubovo námestie 14
813 48 Bratislava
17310598

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť