Faktúry Január 2018

31.01.2018 11:43
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
147/2017 Obec Slavošovce 100,05 29.12.2017 faktúra za kontrolóra 31.01.2018 2017 Zmluva zo dňa 30.12.2017 05.01.2018 03.01.2018
PP
148/2017 Slovak Telekom,
a. s. 
9,70 03.01.2018 faktúra za telefón 31.01.2018 2010 9902390959 08.01.2018 03.01.2018
PP
149/2017 Orange Slovensko, a. s.  26,99 05.01.2018 poplatok za mobil 31.01.2018 2012 A6672448 16.01.2018 10.01.2018
PP
150/2017 Slovak Telekom,
a. s.
14,00 05.01.2018 faktúra za telefón 31.01.2018 2010 9902390959 18.01.2018 10.01.2018
PP
151/2017 Lisák Stanislav 100,00 09.01.2018 faktúra za činnosti zamerané na výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika október - december 2017 31.01.2018 2015 Zmluva zo dňa 22.04.2015 12.01.2018 10.01.2018
PP
152/2017 Brantner Gemer,
s. r. o.
649,39 15.01.2018 faktúra za TKO 31.01.2018 2010 051003 25.01.2018 17.01.2018
PP
153/2017 innogy Slovensko s. r. o. 85,48 15.01.2018 faktúra za plyn - preplatok 31.01.2018 2017 5100307566C 18.01.2018 11.01.2018
PP
154/2017 VSE, a.s. 1871,03 15.01.2018 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - nedoplatok 31.01.2018 2012 5100307566C 29.01.2018 19.01.2018
PP
155/2017 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.  7,45 17.01.2018 faktúra za predplatné za rok 2017 31.01.2018 --- --- 26.01.2018 17.01.2017
PP
01/2018 JATIX
s. r. o. 
33,00 18.01.2018 faktúra za opravu programu a aktualizáciu WinIbeu a WinPam 31.01.2018 --- --- 30.01.2018 19.01.2018
P

 
02/2018 TOPSET Solutions
s. r. o.
16,80 23.01.2018 faktúra za aktualizáciu programov 31.01.2018 --- --- 31.01.2018 30.01.2018
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Lisák Stanislav  Čučmianska 1
048 01 Rožňava
40415384
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Východoslovenská energetika, a. s.  Mlynská 31
042 92 Košice
44483767
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.  Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina 1
31592503
JATIX s. r. o.  Koceľovce 59
049 35 Koceľovce
44585195
TOPSET Solutions s. r .o. Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
46919805

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť