Faktúry Január 2013

24.01.2013 17:51
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
86/2012 Orange Slovensko a.s. 12,98

4.1.

2013

faktúra mobil

24.1.

2013

2012 A6672448

16.1.

2013

9.1.2013 PP
87/2012 Obec Slavošovce 67,17

8.1.

2013

faktúra kontrolor

24.1.

2013

Zmluva dňa 30.12.2010
 
 

16.1.

2013

14.1.2013 PP
88/2012 Slovak Telekom  a.s. 16,48

9.1.

2013

faktúra telefon

24.1.

2013

2010
 
9902390959

9.1.

2013

14.1.2013 PP
89/2012 Obec Štítnik 288,91

14.1.

2013

stavebný úrad - zúčt. rok 2012

24.1.

2013

2003 1/2003

14.1.

2013

14.1.2013 PP
90/2012 Telefonica Slovakia, s.r.o 5,48

14.1.

2013

faktúra mobil

24.1.

2013

- 80459366
 

24.1.

2013

22.1.2013 PP
91/2012 Poradca podnikateľa  s.r.o 11,30

16.1.

2013

finančný spravodajca

24.1.

2013

- -

22.1.

2013

22.1.2013

PP

92/2012 OTP Banka Slovensko a.s. 24,20

21.1.

2013

Poplatok za vedenie majetkového účtu CP

 

24.1.

2013

- -

15.2.

2013

30.1.2013

PP

1/2013 Inprost s.r.o 52,00

3.1.

2013

obecné noviny

24.1.

2013

- -

9.1.

2013

9.1.2013

PP

2/2013 SPP a.s. 413,00

4.1.

2013

odber plynu

30.1.

2013

2006
 
5100001049

15.1.

2013

9.1.2013

PP

3/2013 VSE a.s. 76,62

18.1.

2013

preplatok za odber elektriny rok 2012

30.1.

2013

2012
 
5100307566C

25.1.

2013

25.1.2013

PP

 

4/2013 SPP a.s. 38,51

25.1.

2013

nedoplatok za odber plynu rok 2012

30.1.

2013

2006
 
5100001049

29.1.

2013

30.1.2013

PP

5/2013 Brantner Gemer s.r.o 326,47

25.1.

2013

odvoz odpadu

30.1.

2013

2010
 
051003

5.2.

2013

30.1.2013

PP

6/2013 Proex Peter Poliak 8,30

23.1.

2013

držiak sáčku do vysávača

31.1.

2013

- 2523

08.2.

2013

23.1.2013

H

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Obec Štítnik Námestie l. mája 167, 04932 00328871
Telefónica Slovakia, s.r.o
 
Einsteinova 24 Bratislava, IČO 35848863 35848863
 
Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 31592503
OTP Banka Slovensko a.s. Štúrova 5, 81354 Bratislava 31318916
Inprost s.r.o Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 31363091
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava,
 
35815256
Východoslovenská energetika a.s.
 
Mlynská 31, Košice
 
36211222
 
Brantner Gemer s.r.o Košická cesta 44, Rimavská Sobota
 
36021211
 
Proex-Peter Poliak Rozvodná 15, 83101 Bratislava 17468442

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť