História MDŽ

27.02.2011 00:14

Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien má svoju dávnu históriu. Dátumom 8. marec 2011 uplynie už 100 rokov od prvého dňa, kedy sa začal oslavovať Medzinárodný deň žien (MDŽ) ako bojový sviatok pokrokových žien na celom svete. Stalo sa tak na pamiatku samostatného štrajku 40 tisíc amerických krajčírok, ktorý vypukol 8. marca 1908 v New Yorku. Tento štrajk sa stal začiatkom ich dlhého boja  za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam a za sociálnu i spoločenskú rovnoprávnosť.

O každoročnej oslave tohto sviatku rozhodli príslušníčky socialis­tického hnutia zo 17 štátov na svojej medzinárodnej konferencii, ktorá sa uskutočnila v auguste 1910 v Kodani. Nemecká socialistka Klára Zetkinová tu navrhla, aby sa 8. marec každoročne oslavoval ako medzinárodný deň boja žien za sociálne a politické zrovnoprávnenie, za medzinárodnú solidaritu, proti militarizmu a vojne.

V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa prvý MDŽ konal už v roku 1911. Roku 1913 ho oslavovali aj v cárskom Rusku. Po ženských nepokojoch a demonštráciách v Petrohrade je roku 1917 pevne ustanovený 8. marec ako MDŽ. Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter.