Február 2019

28.02.2019 07:28
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
18/2019 SOZA, Bratislava 14,28 30.01.2019 faktúra za autorskú odmenu za licenciu ne verejné použitie hudobných diel 28.02.2019 2008 VP/05/04770/001 08.02.2019 01.02.2019
PP
19/2019 GEMER SERVIS,
s. r .o. 
180,85 30.01.2019 faktúra za poskytnutie a dovoz stravy a občerstvenia dńa 29.01.2019 28.02.2019 --- --- 04.02.2019 01.02.2019
PP
20/2019 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 01.02.2019 faktúra za výkon zodpovednej osoby 02/2019 28.02.2019 2018 ZO/2018A9476-1 08.02.2019 01.02.2019
PP
21/2019 Slovak Telekom, a. s. 14,00 06.02.2019 faktúra za telekomunikačné služby 28.02.2019 2012 9902390959 18.02.2019 11.02.2019
PP
22/2019 Orange Slovensko, a. s. 27,40 06.02.2019 faktúra za mobil 28.02.2019 2012 A6672448 15.02.2019 11.02.2019
PP
23/2019 innogy Slovensko
s. r. o.
175,00 07.02.2019 faktúra za zemný plyn 28.02.2019 2018 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.02.2019 11.02.2019
PP
24/2019 Východoslovenská energetika a. s. 318,00 07.02.2019 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - OÚ, PO, DS, TJ 28.02.2019 2012 05510030756 15.02.2019 11.02.2019
PP
25/2019 Slovenský futbalový zväz
(SFZ)
260,00 12.02.2019 faktúra za poplatok, odstupné za hráča - Dotácia FK Honce 28.02.2019 --- --- 11.02.2019 12.02.2019
PP
26/2019 Východoslovenská energetika a. s. 114,12 13.02.2019 faktúra za elektrinu - VO 28.02.2019 2012 05510030756 22.02.2019 21.02.2019
PP
27/2019 NEONPLUS
s. r. o.
204,96 13.02.2019 faktúra za servis obecného rozhlasu 28.02.2019 --- --- 22.02.2019 21.02.2019
PP
28/2019 Brantner Gemer
s. r. o.
502,07 20.02.2019 faktúra za TKO 28.02.2019 2012 6C1003 01.03.2019 21.02.2019
PP
29/2019 Brantner Gemer 
s. r. o.
57,60 20.02.2019 faktúra za BRO (biologicky rozložiteľný odpad) 28.02.2019 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 01.03.2019 21.02.2019
PP
30/2019 Obec Slavošovce 88,63 25.02.2019 faktúra za kontrolóra 01/2019 28.02.2019 2018 Zmluva zo dňa 31.12.2017 05.03.2019 27.02.2019
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
SOZA, Bratislava Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
00178454
GEMER SERVIS, s. r .o. Slanská 219
049 22 Gemerská Poloma
46535390
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
innogy Slovensko
s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
00687308
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36 Slavošovce
00328847

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť