Faktúry September 2020

30.09.2020 11:38
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
121/2020 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 02.09.2020 faktúra za výkon zodpovednej osoby za 09/2020 30.09.2020 2018 ZO/2018A9476-1 08.09.2020 07.09.2020
PP
122/2020 JUDr. Stanislav Ďuriček
VO-TENDER
400,00 02.09.2020 faktúra za realizáciu procesu verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom "Rekonštrukcia strechy obecnej budovy" 30.09.2020 --- --- 17.09.2020 07.09.2020
PP
123/2020 Janka Šmelková ALTAIR 54,00 04.09.2020 faktúra za prenosný hasiaci prístroj 30.09.2020 --- --- 09.09.2020 07.09.2020
PP
124/2020 innogy Slovensko
s. r. o.
166,90 07.09.2020 faktúra za zemný plyn 30.09.2020 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 16.09.2020 08.09.2020
PP
125/2020 Orange Slovensko, a. s.  27,40 07.09.2020 faktúra za mobil 30.09.2020 2012 A6672448 15.09.2020 08.09.2020
PP
126/2020 Štefan VALKO 325,00 08.09.2020 faktúra za montáž svietidiel, zásuviek kuchyňa, oprava kabeláže 30.09.2020 --- --- 05-08-2020 08.09.2020
PP
127/2020 Slovak Telekom, a. s.  14,00 09.09.2020 faktúra za telefón 30.09.2020 2012 9902390959 18.09.2020 16.09.2020
PP
128/2020 JYSK s. r. o. 307,80 09.09.2020 faktúra za balíčky - Mesiac úcty k starším 30.09.2020 --- --- -- 10.09.2020
H
129/2020 MARGARETKA PO, s. r. o.  141,00 09.09.2020 faktúra za balíčky - Mesiac úcty k starším 30.09.2020 --- --- 15.09.2020 09.09.2020
H
130/2020 Slovenský futbalový zväz 501,00 10.09.2020 faktúra za členský poplatok, poplatok za žiadosť o transfer 30.09.2020 --- --- 16.09.2020 16.09.2020
PP
131/2020 Východoslovenská
energetika a. s.
55,19 14.09.2020 faktúra za elektriku 30.09.2020 2012 055100307506 22.09.2020 16.09.2020
PP
132/2020 Obec Slavošovce 101,12 14.09.2020 faktúra za kontrolóra 30.09.2020 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 24.09.2020 16.09.2020
PP
133/2020 Pavol Belányi BELMAT 97,90 14.09.2020 faktúra za pracovné náradie 30.09.2020 --- --- 24.09.2020 16.09.2020
PP
134/2020 Janak Šmelková ALTAIR 58,80 16.09.2020 faktúra za hydrantovú hadicu 30.09.2020 --- --- 23.09.2020 16.09.2020
PP
135/2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. 902,56 17.09.2020 faktúra za stravné lístky 05-08/2020 30.09.2020 2004 04K991074 23.09.2020 17.09.2020
H
136/2020 Brantner Gemer s. r. o.   21.09.2020 Faktúra za TKO 30.09.2020 2012 6C1003 28.09.2020 24.09.2020
PP
137/2020  Brantner Gemer
s. r. o.
  21.09.2020 Faktúra za BRKO 30.09.2020 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 30.09.2020 24.09.2020
PP

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
JUDr. Stanislav Ďuriček
VO-TENDER
Zlatá 301/32
048 01 Rožňava
51747103
Janka Šmelková
ALTAIR
Jarková 342/11
049 25 Dobšiná
33449341
innogy Slovensko s. r .o.  Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Štefan Valko Rožňavské Bystré 168
049 31 Rožňavské Bystré
47580933
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
JYSK s. r. o. Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
35974133
MARGARETKA PO, s. r. o. Dúbravská 89
080 01 Prešov
44987447
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
00687308
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
Pavol Belányi BELMAT Tichá 415
049 32 Štítnik
44728131
ALTAIR Janka Šmelková Jarková 342/11
049 25 Dobšiná
33449341
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť