Faktúry September 2018

28.09.2018 07:32
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
100/2018 Slovak Telekom,
a. s.
9,70 31.08.2018 faktúra za telefón 28.09.2018 2012 9902390959 06.09.2018 05.09.2018
PP
101/2018 Polartek
spol. s. r .o. 
43,71 04.09.2018 faktúra preplatené FKS Genšenky 28.09.2018 --- --- --- 04.09.2018
PP
102/2018 Slovenský futbalový zväz
(SFZ)
286,00 05.09.2018 faktúra za odmenu delegovaných osôb 28.09.2018 --- --- 10.09.2018 10.09.2018
PP
103/2018 Slovak Telekom, a. s.  15,84 06.09.2018 faktúra za telefón 28.09.2018 2012 9902390959 18.09.2018 10.09.2018
PP
104/2018 innogy Slovensko s. r .o. 207,00 06.09.2018 faktúra za zemný plyn 28.09.2018 2018 5100307566C zo dňa 20.06.2017 17.09.2018 10.09.2018
PP
105/2018 Orange Slovensko, a. s.  26,99 06.09.2018 faktúra za mobil 28.09.2018 2012 A6672448 12.09.2018 10.09.2018
PP
106/2018 Obec Slavošovce 89,14 14.09.2018 faktúra za kontrolóra 28.09.2018 2018 Zmluva zo dňa 31.12.2017 26.09.2018 17.09.2018
PP
107/2018 Východoslovenská energetika, a. s.  41,66 14.09.2018 faktúra za elektrickú energiu - Verejné osvetlenie 28.09.2018 2012 5100307566C 24.09.2018 17.09.2018
PP
108/2018 osobnyudaj.sk,
s. r. o.
37,80 15.09.2018 faktúra za výkon zodpovednej osoby 09/2018 28.09.2018 2018 ZO/2018A9476-1 21.09.2018 17.09.2018
PP
109/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  64,14 17.09.2018 faktúra za vodné 28.09.2018 2011 60-000048026PO2011 01.10.2018 17.09.2018
PP
110/2018 Brantner Gemer
s. r. o.
535,15 19.09.2018 faktúra za TKO 28.09.2018 2010 051003 28.09.2018 27.09.2018
PP
111/2018 Brantner Gemer 
s. r. o. 
190,80 19.09.2018 faktúra za BRO (biologicky rozložiteľný odpad) 28.09.2018 2017 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.2018556566 28.09.2018 27.09.2018
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Polartek spol. s. r. o. Kúty 217
951 35 Veľké Zálužie
47515091
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
82101 Bratislava
687308
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847
Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a. s.
Komenského 50 
042 48 Košice
36570460
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť