Faktúry September 2016

30.09.2016 08:13
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
78/2016 SPP a. s. 69,00 02.09.16 faktúra za plyn 30.09.2016 2006 5100001049 16.09.2016 14.09.2016
PP
79/2016 Orange Slovensko a. s.  12,70 07.09.16 faktúra za mobil 30.09.2016 2012 A6672448 16.09.2016 14.09.2016
PP
80/2016 Slovak Telekom,
a. s. 
17,38 07.09.16 faktúra za telefón 30.09.2016 2010 9902390959 19.09.2016 14.09.2016
PP
81/2016 TOPSET Solutions s. r. o.  79,20 09.09.16 fa za program WinCITY Registratúra 30.09.2016 09.09.2016 tz2016-09-05dh3 20.09.2016 14.09.2016
PP
82/2016 DOXX - Stravné lístky,
spol s. r. o.
457,47 13.09.16 fa za stravné lístky 30.09.2016 --- --- 19.09.2016 13.09.2016
H
83/2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  81,74 16.09.2016 faktúra za vodné a stočné 30.09.2016 2011 60-000048026PO2011 03.10.2016 22.09.2016
PP
84/2016 Obec Slavošovce 75,51 16.09.2016 faktúra za kontrolóra 30.09.2016 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 27.09.2016 22.09.2016
PP
85/2016 Brantner Gemer s. r. o. 471,94 19.09.2016 fa za odvoz odpadu 30.09.2016 2010 051003 28.09.2016 22.09.2016
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

     
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
Orange Slovensko a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
TOPSET Solutions s. r. o. Hollého 2366//25B
900 31 Stupava
46919805
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000
Východoslovenská vodárenská spoločnsť, a. s.  Komenského 50
042 48 Košice
36570460
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Slavošovce
00328847
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť