Faktúry September 2015

30.09.2015 08:25
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v  € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob zaplatenia faktúry
74/2015 Slovenský plynárenský priesmysel a. s.  48,00 02.09.2015 fa za odber plynu 30.09.2015 2006 5100001049 16.09.2015 11.09.2015
PP
75/2015 DOXX - Stravné lístky, spol.
s. r. o.
502,90 03.09.2015 fa za odber stravných lístkov 30.09.2015 2004 04K991074 09.09.2015 11.09.2015
H
76/2015 Orange Slovensko a. s.  12,70 07.09.2015 fa za mobil 30.09.2015 2012 A6672448 16.09.2015 11.09.2015
PP
77/2015 Slovak Telekom
a. s.
17,26 09.09.2015 fa za telefón 30.09.2015 2010 9902390959 18.09.2015 11.09.2015
PP
78/2015 Brantnet Gemer
s. r. o. 
625,42 14.09.2015 fa za odvodz odpadu  30.09.2015 2010 051003 24.09.2015 21.09.2015
PP
79/2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  88,03 21.09.2015 fa za vodné a stočné 30.09.2015 2011 60-000048026PO2011 06.10.2015 21.09.2015
PP
80/2015 Obec Slavošovce 73,65 21.09.2015 fa za kontrolóra 30.09.2015 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 30.09.2015 21.09.2015
PP
 

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Slovenský plynárenský priemysel,
a. s. 
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
DOXX - Stravné lístky,
spol s. r. o.
Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000
Orange Slovenko, a. s.  Metodová 8, 821 08 Bratislava 35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
Obec Slavošovce Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce 00328847

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť