Faktúry September 2014

30.09.2014 15:08
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
59/2014 Obec Slavošovce 77,69 02.09.
2014
faktúra kontrolór za júl 2014 30.9.
2014
2010 Zmluva dňa 30.12.2010 08.09.
2014
04.09.2014 PP
60/2014 SPP a.s. 48,00 02.09.
2014
faktúra za odber plynu 30.9.
2014
2006 5100001049 16.09.
2014
04.09.2014 PP
61/2014 Orange Slovensko a.s. 10,00 05.09.
2014
faktúra mobil 30.9.
2014
2012 A6672448 14.09.
2014
11.09.2014 PP
62/2014 Slovak Telekom  a.s. 15,59 09.09.
2014
faktúra telefon 30.9.
2014
2010
 
9902390959 17.09.
2014
11.09.2014 PP
63/2014 Obec Slavošovce 71,50 17.09.
2014
faktúra kontrolór za august 2014 30.9.
2014
2010 Zmluva dňa 30.12.2010 25.09.
2014
22.09.2014 PP
64/2014 Vodárenská spoločnosť a.s. Košice 59,74 17.09.
2014
faktúra vodné 30.9.
2014
2011 Zmluva číslo 60-000048026PO2011 29.09.
2014
22.09.2014 PP
65/2014 Brantner Gemer s.r.o 696,38 18.09.
2014
odvoz odpadu za august 2014 30.9.
2014
2010 051003 26.09.
2014
22.09.2014 PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava, 35815256
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice
 
36570460
Brantner Gemer s.r.o Košická cesta 44, Rimavská Sobota
 
36021211
 

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť