Faktúry September 2013

30.09.2013 14:22
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
67/2013 SPP a.s. 62,00

03.09.

2013

faktúra za odber plynu 30.09.
2013

2006

 

5100001049

16.09

2013

09.09.2013

PP

68/2013 Orange Slovensko a.s. 8,99

04.09.

2013

faktúra mobil 30.09.
2013
2012 A6672448

15.09.

2013

09.09.2013

PP

69/2013 Slovak Telekom  a.s. 16.16

09.09.

2013

faktúra telefon 30.09.

2013

2010 9902390959

17.09.

2013

18.09.2013

PP

70/2013 Obec Slavošovce 68,40

12..09.

2013

faktúra kontrolór za august 2013

30.09.

2013

2010

 
Zmluva zo dňa 30.12.2010

24.09.

2013

18.09.2013

PP

71/2013 Brantner Gemer s.r.o. 669,17

20.09.

2013

faktúra za vývoz odpadu za august 2013

30.09.

2013

2010 051003

02.10.

2013

25.09.2013

PP

72/2013 Roman Babčan-INkarus 21.85

26.09.

2013

faktúra za  toner

30.09.

2013

2013 -

02.10.

2013

26.09.2013

H

73/2013 Vodárenská spoločnosť a.s. Košice 15,72

27.09.

2013

faktúra  za vodu

30.09.

2013

2011 Zmluva číslo 60-000048026PO2011

14.10.

2013

07.10.2013

PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava, 35815256
Mesto Rožňava Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 00328758
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice 36570460
Brantner Gemer  s.r.o. Košická cesta 44, Rimavská Sobota 36021211
Roman Babčan INkarus Medená 3, 97405 Banská Bystrica 37328344

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť