Faktúry Október 2020

30.10.2020 07:41
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
138/2020 PORADCA s. r. o. 33,60 28.09.2020 faktúra za predplatné aktualizácií 30.10.2020 --- --- 15.10.2020 06.10.2020
PP
139/2020 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 01.10.2020 faktúra za výkon zodpovednej osoby za 10/2020 30.10.2020 2018 ZO/2018A9476-1 08.10.2020 06.10.2020
PP
140/2020 Disig, a.s 35,00 05.10.2020 faktúra za čipovú kartu 30.10.2020 --- --- 16.10.2020 06.10.2020
PP
141/2020 Orange Slovensko, a. s.  27,40 05.10.2020 faktúra za mobil 30.10.2020 2012 A6672448 15.10.2020 06.10.2020
PP
142/2020 innogy Slovensko
s. r. o.
166,90 08.10.2020 faktúra za zemný plyn 30.10.2020 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 19.10.2020 12.10.2020
PP
143/2020 Slovak Telekom, a. s.  15,30 08.10.2020 faktúra za telefón 30.10.2020 2012 9902390959 19.10.2020 12.10.2020
PP
144/2020 Slovenský futbalový zväz 261,00 09.10.2020 faktúra za členský poplatok 30.10.2020 --- --- 13.10.2020 12.10.2020
PP
145/2020 Slovenský futbalový zväz 180,00 09.10.2020 faktúra za členský poplatok 30.10.2020 --- --- 13.10.2020 12.10.2020
PP
146/2020 B O B s. r. o. 150,00 12.10.2020 faktúra za pracovnú obuv 30.10.2020 --- --- 13.10.2020 12.10.2020
PP
147/2020 Východoslovenská
energetika a. s.
76,19 14.10.2020 faktúra za elektriku 30.10.2020 2012 055100307506 22.10.2020 21.10.2020
PP
148/2020 Lisák Stanislav 100,00 14.10.2020 faktúra za výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiac 07-09 30.10.2020 2015 Mandátna zmluva zo dňa 22.04.2015 23.10.2020 21.10.2020
PP
149/2020 PORADCA s. r. o. 0,00 15.10.2020 faktúra za predplatné aktualizácií 30.10.2020 --- --- UHRADENÉ UHRADENÉ
150/2020 Brantner Gemer
s. r. o.
425,67 19.10.2020 faktúra za TKO 30.10.2020 2012 6C1003 29.10.2020 21.10.2020
PP
151/2020  Brantner Gemer
s. r. o.
144,24 19.10.2020 faktúra za BRKO 30.10.2020 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 29.10.2020 21.10.2020
PP
152/2020 Marek Pástor Stav Plast 220,10 22.10.2020 faktúra za interiérové žalúzie, siete proti hmyzu, uzamykateľné kľučky - Obecný úrad Honce 30.10.2020 --- --- 29.10.2020 28.10.2020
PP
153/2020 Obec Slavošovce 101,43 26.10.2020 faktúra za kontrolóra 30.10.2020 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 04.11.2020 28.10.2020
PP
154/2020 ABRIS - SK
s. r. o.
170,00 27.10.2020 faktúra za opravu autobusového prístreška 30.10.2020 --- --- 02.11.2020 28.10.2020
155/2020 IGLI design,
s. r. o.
497,46 27.10.2020 faktúra za potlač hrnčekov, reflexná páska s potlačou, papierová taška s potlačou, vyšívanie uterákov, perá 30.10.2020 --- --- 30.10.2020 28.10.2020
PP

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
PORADCA s. r. o.  Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
36371271
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
Disig, a. s.  Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
35975946
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
00687308
B O B s. r. o. Rakovnica 64
049 31 Rakovnica
51886758
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Lisák Stanislav Čučmianska 1
048 01 Rožňava
40415384
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Marek Pástor Stav Plast Rožňavské Bystré 252
049 31 Rožňavské Bystré
41286529
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
ABRIS - SK s. r. o. V. I. Čapajeva 249/17
071 01 Michalovce
51860490
IGLI design, s. r. o. Edelényska 1
048 01 Rožňava
45002240

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť