Faktúry Október 2018

09.10.2018 11:05
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
112/2018 Slovak Telekom,
a. s.
9,70 27.09.2018 faktúra za telefón 31.10.2018 2012 9902390959 08.10.2018 04.10.2018
PP
113/2018 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 01.10.2018 faktúra za výkon zodpovednej osoby 10/2018 31.10.2018 2018 ZO/2018A9476-1 08.10.2018 04.10.2018
PP
114/2018 innogy Slovensko
s. r. o.
207,00 04.10.2018 faktúra za zemný plyn 31.10.2018 2018 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.10.2018 04.10.2018
PP
115/2018 Slovak Telekom, a. s.  14,00 05.10.2018 faktúra za telefón 31.10.2018 2012 9902390959 18.10.2018 09.10.2018
PP
116/2018 Orange Slovensko, a. s. 26,99 05.10.2018 faktúra za mobil 31.10.2018 2012 A6672448 13.10.2018 09.10.2018
PP
117/2018 Slovenský futbalový zväz
(SFZ)
161,00 08.10.2018 faktúra za odmenu delegovaných osôb 31.10.2018 --- --- 10.10.2018 09.10.2018
PP
118/2018 Východoslovenská energetika a. s.  8,10 09.10.2018 faktúra za montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby) - VO 31.10.2018 2012 5100307566C 10.10.2018 09.10.2018
PP
119/2018 Východoslovenská energetika a. s.  20,00 09.10.2018 faktúra za dopravu 31.10.2018 2018 5100307566C 10.10.2018 09.10.2018
PP
120/2018 NEONPLUS
s. r .o.
556,72 10.10.2018 faktúra za servis obecného rozhlasu 31.10.2018 --- --- 23.10.2018 19.10.2018
PP
121/2018 NEONPLUS
s. r. o.
413,98 10.10.2018 faktúra za obecný rozhlas 31.10.2018 --- --- 22.10.2018 19.10.2018
PP
122/2018 Východoslovenská energetika a. s. 62,04 12.10.2018 faktúra za elektrinu - VO 31.10.2018 2018 5100307566C 23.10.2018 19.10.2018
PP
123/2018 SOTAC, s. r .o. 32,40 16.10.2018 faktúra za odbornú publikáciu 31.10.2018 --- --- 26.10.2018 19.10.2018
PP
124/2018 Brantner Gemer s. r. o. 172,80 17.10.2018 faktúra za BRO (biologicky rozložiteľný odpad) 31.10.2018 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.2018556566 26.10.2018 19.10.2018
PP
125/2018 Brantner Gemer s. r .o. 712,72 18.10.2018 faktúra za TKO 31.10.2018 2010 051003 26.10.2018 19.10.2018
PP
126/2018 TOM-STAV
s. r .o.
5472,00 19.10.2018 faktúra za zriadenie odtokových odvodňovacích žľabov - odrážok a zaasfaltovanie miestnej komunikácie 31.10.2018 --- --- 31.10.2018 23.10.2018
PP
127/2018 Lisák Stanislav 100,00 23.10.2018 faktúra za výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiac júl - september 31.10.2018 2015 Mandátna zmluva zo dňa 22.04.2015 24.10.2018 23.10.2018
PP
128/2018 Obec Slavošovce 88,41 24.10.2018 faktúra za kontrolóra 31.10.2018 2018 Zmluva zo dňa 31.12.2017 02.11.2018 29.10.2018
PP
129/2018 Slovak Telekom, a. s. 26,81 29.10.2018 faktúra za telefón 31.10.2018 2012 9902390959 06.11.2018 29.10.2018
PP
130/2018 LacneTonery.sk 28,55 31.10.18 faktúra za tonery 31.10.2018 --- --- 12.11.2018 31.10.2018
H


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
82101 Bratislava
687308
Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
NEONPLUS s. r .o. Muráň 75
049 01 Muráň
43981101
SOTAC, s. r . o. Južná trieda 1
040 01 Košice
36189855
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
TOM-STAV s. r. o. Marikovszkého 45
048 01 Rožňava
47065231
Lisák Stanislav Čučmianska 1
048 01 Rožňava
40415384
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847
LacneTonery.sk Daxnerovo námestie 2
821 08 Bratislava 2
17318793

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť