Faktúry Október 2017

30.10.2017 08:52
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
111/2017 Slovak Telekom, a. s.  9,91 02.10.2017 faktúra za fotopascu 31.10.2017 2017 117090996Z125 12.10.2017 10.11.2017
PP
112/2017 FITTICH RATES s. r. o. 239,17 04.10.2017 faktúra za montáž elektronickej zabezpečovacej signalizácie 31.10.2017 --- --- 17.10.2017 10.11.2017
PP
113/2017 innogy Slovensko s. r. o. 149,00 09.10.2017 faktúra za plyn 31.10.2017 2017 5100307566C 16.10.2017 11.10.2017
PP
114/2017 Slovak Telekom, a. s.  14,00 09.10.2017 faktúra za telefón 31.10.2017 2010 9902390959 18.10.2017 11.10.2017
PP
115/2017 Orange Slovensko a. s.  26,99 09.10.2017 faktúra za mobil 31.10.2017 2012 A6672448 16.10.2017 11.10.2017
PP
116/2017 Internet Mall Slovakia, s. r. o.  107,50 10.10.2017 faktúra za vysávač a konvektory 31.10.2017 --- --- 10.10.2017 10.10.2017
H
117/2017 MOB Interier
s. r. o.
36,00 16.10.2017 faktúra za nábytok do kancelárií Ocú 31.10.2017 --- --- 20.10.2017 16.10.2017
H
118/2017 Lisák Stanislav 100,00 17.10.2017 faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiac júl-september 31.10.2017 2015 Zmluva zo dňa 22.04.2015 30.10.2017 27.10.2017
PP
119/2017 Brantner Gemer s. r. o. 431,66 18.10.2017 faktúra za TKO 31.10.2017 2010 051003 27.10.2017 27.10.2017
PP
120/2017 Obec Slavošovce 84,88 20.10.2017 faktúra za kontrolóra 31.10.2017 2016 Zmluva zo dňa 30.12.2016 01.11.2017 27.10.2017
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
FITTICH RATES s. r. o. Šafárikova 20 
048 01 Rožňava
31692656
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Internet Mall Slovakia, s. r. o.  Galvaniho 6
821 04 Bratislava - Ružinov
41286529
MOB Interier s. r. o. Opatovská 651/33
911 01 Trenčín
44948271
Lisák Stanislav Čučmianska 1
048 01 Rožňava
40415384
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť