Faktúry Október 2015

30.10.2015 08:20
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v  € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob zaplatenia faktúry
81/2015 Slovenský plynárenský priesmysel a. s.  148,00 02.10.2015 fa za odber plynu 30.10.2015 2006 5100001049 15.10.2015 12.10.2015
PP
82/2015 Orange Slovensko a. s.  12,70 07.10.2015 fa za mobil 30.10.2015 2012 A6672448 16.10.2015 12.10.2015
PP
83/2015 Slovak Telekom
a. s.
15,91 08.10.2015 fa za telefón 30.10.2015 2010 9902390959 19.10.2015 12.10.2015
PP
84/2015 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 28,40 09.10.2015 fa za kávovar 30.10.2015 --- --- 09.10.2015 09.10.2015
H
85/2015 Webnode AG, Zug 83,95 15.10.2015 fa za prémiové služby Mini 30.10.2015 --- --- 29.10.2015 15.10.2015
PP
86/2015 Ing. Dionýz Doboš 53,12 15.10.2015 fa za znalecký posudok 30.10.2015 --- --- 24.10.2015 19.10.2015
PP
87/2015 Brantnet Gemer
s. r. o. 
777,65 15.10.2015 fa za odvodz odpadu  30.10.2015 2010 051003 27.10.2015 19.10.2015
PP
88/2015 PORADCA
s. r. o. 
24,90 16.10.2015 fa za predplatné 30.10.2015 --- --- 05.11.2015 19.10.2015
PP
89/2015 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.  84,00 16.10.2015 fa za prístup na portál - Verejná správa SR 30.10.2015 --- --- 30.10.2015 19.10.2015
PP
90/2015 Lisák Stanislav 100,00 20.10.2015 fa za výkon technickej požiarnej ochrany a bezpečnostného technika 30.10.2015 2015 Mandátna zmluva zo dňa 22.04.2015 02.11.2015 26.10.2015
PP
91/2015 Obec Slavošovce 73,65 22.10.2015 fa za kontrolóra 30.10.2015 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 02.11.2015 26.10.2015
PP
 

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
Orange Slovenko, a. s.  Metodová 8,
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
35763469
Internet Mall Slovakia,
s. r. o. 
Pasienkova 12599/2G,
821 06 Bratislava
35950226                               
Webnode AG Gartenstrasse 3,
6304 Zug
CH-170.3.036.124-0
Ing. Dionýz Dobos Rudná 353, 048 01 Rožňava DIČ: 1026050883
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344,
979 01 Rimavská Sobota
36021211
PORADCA s. r. o. Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
36371271
Poradca podnikateľa,
spol. s. r. o.
Martina Rázusa 23A,
010 01 Žilina
31592503
Lisák Stanislav Čučmianska 1,
048 01 Rožňava
40415384
Obec Slavošovce Slavošovce 113,
049 36 Slavošovce
00328847

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť