Faktúry Október 2014

31.10.2014 14:56
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
66/2014 Orange Slovensko a.s. 11,65

07.10.

2014

faktúra mobil 31.10.
2014

2012

 

A6672448

16.10

2014

13.10.2014

PP

67/2014 Slovak Telekom  a.s. 15,59

08.10.

2014

faktúra telefón 31.10.
2014
2010 9902390959

17.10.

2014

13.10.2014

PP

68/2014 Brantner Gemer s.r.o 599,25

13.10.

2014

faktúra za vývoz odpadu za mesiac 9/2014 31.10.
2014
2010 051003

24.10.

2014

13.10.2014

PP

69/2014 SPP a.s. 149,00

02.10.

2014

faktúra za odber plynu 31.10.
2014
2006 5100001049

20.10.

2014

16.10.2014

PP

70/2014 Stanislav Lisák
 
75,00

13.10.

2014

faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany 31.10.
2014
- -

20.10.

2014

16.10.2014

PP

71/2014 Obec Slavošovce 138,73

16.10.

2014

faktúra kontrolór za september 2014

31.10.
2014
2010

 
Zmluva zo dňa 30.12.2010

24.10.

2014

23.10.2014

PP

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava, 35815256
Lisák Stanislav Čučmianska 1, 048 01 Rožňava 40415384
Brantner Gemer  s.r.o. Košická cesta 44, Rimavská Sobota 36021211

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť