Faktúry November 2016

30.11.2016 07:15
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
94/2016 SPP a. s. 355,00 02.11.2016 faktúra za plyn 30.11.2016 2006 5100001049 15.11.2016 04.11.2016
PP
95/2016 NEONPLUS s. r. o. 89,34 04.11.2016 faktúra za reproduktor tlakový 30.11.2016 --- --- 08.11.2016 04.11.2016
PP
96/2016 Orange Slovensko a. s.  26,88 07.11.2016 faktúra za mobil 30.11.2016 2012 A6672448 16.11.2016 14.11.2016
PP
97/2016 Slovak Telekom,
a. s. 
24,86 08.11.2016 faktúra za telefón 30.11.2016 2010 9902390959 18.11.2016 14.11.2016
PP
98/2016 VSE a. s.  554,00 08.11.2016 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 30.11.2016 2012 5100307566C 15.11.2016 14.11.2016
PP
99/2016 Poradca podnikateľa spol. s. r. o. 26,40 08.11.2016 faktúra za Finančného spravodajcu 2017 30.11.2016 --- ---- 22.11.2016 14.11.2016
PP
100/2016 Obec Slavošovce 75,34 18.11.2016 faktúra za kontrolóra 30.11.2016 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 29.11.2016 24.11.2016
PP
101/2016 Brantner Gemer
s. r. o.
411,03 18.11.2016 faktúra za odvoz odpadu 30.11.2016 2010 051003 29.11.2016 24.11.2016
PP
102/2016 JES Slovakia,
s. r. o.
170,00 24.11.2016 faktúra za dodanie listového kalendára 30.11.2016 --- --- 23.12.2016 PP
103/2016 DOXX -- Stravné lístky 538,90 30.11.2016 faktúra za stravné lístky 30.11.2016 --- --- 06.12.2016 30.11.2016
H

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

     
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
NEONPLUS s. r. o.  Muráň 75
049 01 Muráň
43981101
Orange Slovensko a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
VSE a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina 1
31592503
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Slavošovce
00328847
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
JES Slovakia, s. r. o. Bulharská 5
040 01 Košice
45918945
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.  Kálov 356
010 01 Žilina
36391000

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť