Faktúry November 2015

30.11.2015 08:45
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v  € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob zaplatenia faktúry
92/2015 Slovenský plynárenský priesmysel a. s.  245,00 02.11.2015 fa za odber plynu 30.11.2015 2006 5100001049 16.11.2015 11.11.2015
PP
93/2015 Orange Slovensko a. s.  14,20 03.11.2015 fa za mobil 30.11.2015 2012 A6672448 16.11.2015 11.11.2015
PP
94/2015 Slovak Telekom
a. s.
16,14 06.11.2015 fa za telefón 30.11.2015 2010 9902390959 18.11.2015 11.11.2015
PP
95/2015 VSE a. s.  671,00 09.11.2015 fa za dodávku a distribúciu elektriny 30.11.2015 2012 5100307566C 16.11.2015 11.11.2015
PP
96/2015 Brantnet Gemer
s. r. o. 
549,27 18.11.2015 fa za odvodz odpadu  30.11.2015 2010 051003 28.11.2015 25.11.2015
PP
97/2015 Obec Slavošovce 79,08 23.11.2015 fa za kontrolóra 30.11.2015 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 03.12.2015 25.11.2015
PP
 

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
Orange Slovenko, a. s.  Metodová 8,
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
35763469
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31,
042 91 Košice
44483767                    
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344,
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Obec Slavošovce Slavošovce 113,
049 36 Slavošovce
00328847

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť