Faktúry November 2014

30.11.2014 14:09
nterné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
72/2014 ISK Inžinierske stavby, a.s. 11828,70 04.11.
2014
faktúra  za prevedené stavebné práce - asfaltovanie v obci Honce 30.11.
2014
2014 OBJ č.11/2014 do 30 dní odo dňa doručenia 11.11.2014 PP
73/2014 VSE, a.s. 648,00 05.11.
2014
faktúra za odber elektriny 30.11.
2014
2012 5100307566C 18.11.2014 10.11.2014 PP
74/2014 SPP a.s. 247,00 05.11.
2014
faktúra za odber plynu 30.11.
2014
2006 5100001049 18.11.2014 10.11.2014 PP
75/2014 OneToo PLUS s.r.o 29,00 05.11.
2014
faktúra za toner CANON 30.11.
2014
- - 17.11.2014 05.11.2014 H
76/2014 Orange Slovensko a.s. 16,70 06.11.
2014
faktúra mobil 30.11.
2014
2012 A6672448 16.11.2014 10.11.2014 PP
77/2014 2U spol. s.r.o 16,68 10.11.
2014
faktúra vlajka 30.11.
2014
- - 21.11.2014 10.11.2014 H
78/2014 Slovak Telekom  a.s. 24,54 12.11.
2014
faktúra telefon 30.11.
2014
2010
 
9902390959 18.11.2014

12.11.2014

PP

79/2014 Brantner Gemer s.r.o 120,60 13.11.
2014
odvoz odpadu z VOK 30.11.
2014
2010 051003 25.11.2014 13.11.2014

PP

80/2014 Brantner Gemer s.r.o 516,26 13.11.
2014
odvoz odpadu 30.11.
2014
2010 051003 25.11.2014 13.11.2014 PP

81/2014

Obec Slavošovce 79,52 14.11.
2014
faktúra kontrolór 30.11.
2014
2010 Zmluva dňa 30.12.2010 25.11.2014 14.11.2014 PP
82/2014 IVES Košice  00,00 27.11.
2014
faktúra za seminár IVES - zúčtovanie zaplatenej zálohy vo výške 20,00 eur 30.11.
2014
- - 21.11.2014 18.11.2014
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
ISK- Inžinierkse stavby, a.s. Priemyselná 7, 042 45 Košice 31651402
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice 36211222
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava,
 
35815256
OneToo PLUS s.r.o.
 
Mostová 20, 03401 Ružomberok
 
46677747
 
Brantner Gemer s.r.o Košická cesta 44, Rimavská Sobota
 
36021211
 
2U spol. s.r.o Trnavská cesta 70, 82102 Bratislava 17315786
IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť