Faktúry Marec 2020

31.03.2020 08:21
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
25/2020 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 02.03.2020 faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2020 31.03.2020 2018 ZO/2018A9476-1 08.03.2020 05.03.2020
PP
26/2020 Orange Slovensko, a. s.  27,40 05.03.2020 faktúra za mobil 31.03.2020 2012 A6672448 15.03.2020 11.03.2020
PP
27/2020 innogy Slovnesko s. r. o. 166,90 05.03.2020 faktúra za zemný plyn 31.03.2020 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 16.03.2020 11.03.2020
PP
28/2020 Slovak Telekom, a. s.  14,00 09.03.2020 faktúra za telefón 31.03.2020 2012 9902390959 18.03.2020 11.03.2020
PP
29/2020 Východoslovenská energetika a. s. 107,42 12.03.2020 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - VO 31.03.2020 2019 055100307506 20.03.2020 16.03.2020
PP
30/2020 Obec Slavošovce 94,46 16.03.2020 faktpra za kontrolóra 31.03.2020 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 12.03.2020 20..3.2020
PP
31/2020 TOPSET Solutions s. r. o. 414,00 17.03.2020 faktúra za aktualizáciu programov na rok 2020 31.03.2020 2008 A/632/02/2008 22.03.2020 20.03.2020
PP
32/2020 FinalStav s. r. o. 3 874,13 30.03.2020 faktúra na základe objednávky zo dňa 30.03.2020 dodávku materiálu a vykonané práce pri projekte REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU HONCE 09.04.2020 2016 zo dňa 05.04.2016 16.04.2020 09.04.2020
PP
33/2020  Brantner Gemer
s. r. o.
813,18 20.03.2020 faktúra za TKO
02/2020
31.03.2020 2012 6C1003 27.03.2020 20.03.2020
PP
34/2020 Brantner Gemer
s. r. o.
57,60 20.03.2020 faktúra za nájom nádob BRKO
02/2020
31.03.2020 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 27.03.2020 20.03.2020
PP
35/2020 Mgr Peter Gemerský 200,00 19.03.2020 Bavlnené rúška 31.03.2020 --- --- 12.04.2020 20.03.2020

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
innogy Slovensko s. r .o.  Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
TOPSET Solutions s. r. o.  Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
46919805
FinalStav s. r. o. Šafárikova 91
048 01 Rožňava
47759666
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Mgr. Peter Gemerský Rumunská 13
048 01 Rožňava
52000623

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť